Tablica Ogłoszeń | 2016-04-06

IV edycja konkursu „Ja a Polska”

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w ramach promowania języka i kultury Polski na świecie, rozpoczynamy IV edycję konkursu „Ja a Polska”. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych Polską i językiem polskim niezależnie od poziomu znajomości polskiego. Nagrodami w konkursie są między innymi pobyty w Krakowie na intensywnych kursach języka i kultury polskiej, lekcje online oraz książki i polskie filmy.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie internetowej „Ja a Polska”.

 

Prosimy o przekazanie informacji o konkursie placówkom nauczającym języka polskiego oraz nauczycielom języka polskiego.

 

Z poważaniem

Anna Ustarbowska
anna.ustarbowska@glossa.pl

polish-courses.com
Dietla 103/1, 31-031 Kraków, Polska
T: +48 12 429 40 51 | F: +48 12 422 57 76
E: info@e-polish.eu | W: www.e-polish.eu

SJO Glossa