Tablica Ogłoszeń | 2016-10-17

Ankieta potrzeb i interesów członków organizacji polonijnych na Wschodzie

win11

 

Szanowni Państwo!

Zwraca się do Państwa Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Prowadzimy badania potrzeb i interesów członków organizacji polonijnych na Wschodzie, w celu opracowania koncepcji projektów i programów, które mają być realizowane w 2017 r. Prosimy o umieszczenie linków na kwestionariusz na stronach internetowych i w społecznościach internetowych organizacji, a także informowanie członków organizacji o przeprowadzeniu badań. Naszym celem jest uzyskanie najbardziej kompletnej i wiarygodnej informacji, więc z góry dziękujemy za współpracę.

Link do ankiety w języku polskim —

https://anketolog.ru/s/145076/XdRdwtQJ

Link do ankiety w języku rosyjskim —

https://anketolog.ru/s/145074/XBxgkqvI

Dziękujemy!