Tablica Ogłoszeń | 2015-06-08

Badanie kondycji organizacyjnej i potrzeb organizacji polonijnych

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski — regionalnej organizacji samorządów, zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie w realizacji badania, którego celem jest diagnoza obecnej kondycji organizacyjnej, obszarów działalności polskich i polonijnych organizacji na Wschodzie oraz ich potrzeb w zakresie rozwoju współpracy z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce.

Badanie jest elementem projektu pt. „Rozwój kompetencji organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie kluczem do rozwoju współpracy z Polską” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach zadania «Współpraca z Polonia i Polakami za granicą w 2015 r.». Projekt ma za zadanie podniesienie kompetencji liderów organizacji polonijnych dotyczących zarządzania projektami oraz realizacji przedsięwzięć partnerskich z partnerami z Polski.

Wyniki badania posłużą do opracowania raportu  zawierającego rekomendacje do «Rządowego Programu na Rzecz Współpracy z Polonią z Polakami za granicą» na lata kolejne w zakresie usprawnienia współpracy między Polską a organizacjami polskimi i polonijnymi na Wschodzie, który przekazany zostanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, polskich placówek dyplomatycznych w Białorusi, Litwie, Rosji i Ukrainie oraz organizacji pozarządowych w Polsce.

W załączeniu pozwalam sobie przesłać Państwu treść zaproszenia do udziału w badaniu oraz ankietę. Będziemy zobowiązani za ich wypełnienie oraz w miarę możliwości przekazanie przedstawicielom innych polskich i polonijnych organizacji pozarządowych, instytucji oraz mediów z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Aby wziąć udział w badaniu wystarczy uzupełnić i odesłać załączoną ankietę.
Ankiety (uzupełnione w języku polskim) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:amierzwa@sgpm.krakow.pl lub fax-em pod nr: 0048 12 421 74 65 do dnia 15 czerwca 2015 r.

Z góry dziękuję za udzieloną pomoc w badaniu.

W przypadku pytań — jestem do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,dr Anna Góral

Project Manager
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
ul. Grodzka 15/2
31-006 Kraków
http://sgpm.krakow.pl
biuro@sgpm.krakow.pl
tel./fax. +48 12 421 74 65