Tablica Ogłoszeń | 2015-05-13

I edycja Programu płatnych staży dla młodych liderów

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza na I edycję Programu płatnych staży dla młodych liderów organizacji polskich i polonijnych z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji liderów organizacji polonijnych w zakresie zarządzania projektami oraz realizacji przedsięwzięć partnerskich ze szczególnym naciskiem na przedsięwzięcia realizowane wspólnie z partnerami z Polski. W ramach Programu 7 osób zostanie zaproszonych do wzięcia udziału w 1-miesięczym stażu zawodowym w jednej z naszych organizacji partnerskich, wśród których znalazły się:

1. Małopolska Organizacja Turystyczna

2. Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

3. Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska

4. Muzeum Armii Krajowej

5. Instytut Kościuszki

6. TVP SA oddział w Krakowie

Jeden staż zostanie zorganizowany również w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Staże odbędą się w okresie wrzesień – październik 2015 r.

Wszystkim uczestnikom organizatorzy zapewniają: częściowy zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie na okres pobytu w Polsce oraz stypendium w wysokości 1 200 PLN.

Organizatorzy zapewniają również wsparcie w załatwieniu formalności związanych
z przyjazdem do Polski, pomoc w znalezieniu zakwaterowania oraz opiekę logistyczną.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie będą musiały spełnić następujące kryteria kwalifikacji:

aktywne członkostwo w organizacji polskich i polonijnych w Ukrainie, Białorusi, Litwie lub w Rosji;
udokumentowane doświadczenie w realizacji / udziale w realizacji przynajmniej dwóch przedsięwzięć kierowanych do lokalnej społeczności w kraju zamieszkania;
czynna znajomość j. polskiego w stopniu umożliwiającym pracę w wybranej organizacji;
kryteria szczegółowe określone przez organizatora stażu w załączeniu do regulaminu.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o zapoznanie się
z załączonym regulaminem oraz przesłanie drogą mailową na adres Pani Anny Góral określonych w regulaminie dokumentów w terminie do 15 czerwca 2015 roku.

Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać w języku polskim.

Wszelkich informacji na temat szkoły letniej udziela Pani Anna Góral

Tel: 0048 12 421 74 65

Email: a.goral@regiony.org.pl

REGULAMIN_PROGRAM_STAZOWY

zaproszenie_STAZ