Tablica Ogłoszeń | 2018-04-24

Informacja — UMCS w Lublinie

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaczął działać specjalny program przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w językach polskim i angielskim w roku akademickim 2018/2019, podejmujących i odbywających kształcenie bez odpłatności i świadczeń stypendialnych. Rekrutacja prowadzona jest na 66 bezpłatnych miejsc na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów.

Załączam pismo od JM Rektora UMCS do Stowarzyszeń Polaków za granicą wraz z ulotką informacyjną i plakatem. Będziemy wdzięczni za pomoc w rozpowszechnianiu informacji o Konkursie „Talenty na UMCS” wśród stowarzyszeń i związków Polaków oraz jej zamieszczenie na stronach internetowych Państwa instytucji. Na życzenie możemy również przesłać materiały promocyjne drogą tradycyjną.

-- 
Z powżaniem, 

Anna Tymiec 
Biuro Rekrutacji UMCS w Lublinie

Plakat UMCS

Stowarzyszenia i Związki Polaków

Ulotka UMCS