Tablica Ogłoszeń | 2015-09-15

IV Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego — 15-17.10.2015 r. Rostów nad Donem

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na IV Konferencję Nauczycieli Języka Polskiego (Rostów nad Donem, 15-17.10.2015 r.) organizowaną przez Ambasadę RP w Moskwie oraz Stowarzyszenie Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego «Bristol».

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje w zakresie metodyki nauczania języka polskiego. Szczególny nacisk zostanie położny na doskonalenie metod pracy z uczniami i studentami rosyjskojęzycznymi.

Wszystkich lektorów i nauczycieli języka polskiego pracujących na terenie Moskiewskiego Okręgu Konsularnego (informacja nt. granic okręgów konsularnych znajduje się na stronie:http://www.moskwa.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/okregikons/ ) chcących wziąć udział w konferencji prosimy o przesłanie kompletnych zgłoszeń zawierających:

— formularz zgłoszeniowy (wzór w załączeniu)
— skan paszportu (strona zawierająca dane osobowe)

na adres: rafal.kosiba@msz.gov.pl, w terminie do 23.09.2015 r.

Pliki zawierające formularze zgłoszeniowe proszę opisać zgodnie z wzorem: „Nazwisko_Imię_miasto zamieszkania_zgłoszenie”, a skany paszportów „Nazwisko_Imię_miasto zamieszkania_paszport” (np. Kowalski_Jan_Moskwa_paszport».

Oficjalne zaproszenia zawierające szczegółowy program konferencji, a także e-bilety lotnicze/kolejowe prześlemy po zakończeniu naboru.

Ambasada RP w Moskwie pokryje koszty:

— transportu z miejsca zamieszkania do Rostowa nad Donem i z powrotem (samolotem lub pociągiem)

— zakwaterowania;

— wyżywienia (śniadania, obiady);

PROSIMY O PRZEKAZANIE NINIEJSZEJ INFORMACJI WSZYSTKIM POTENCJALNYM ZAINTERSOWANYM.

Z poważaniem,

Rafał Kosiba
Wicekonsul ds. Współpracy z Polakami w Rosji
Wydział Konsularny
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej
ul. Klimaszkina 4, 115127 Moskwa
tel. (+7 495) 23 11 563
( (Voip) +48 223 978 350 wew. 563
faks (+7 495) 23 11 555
e-mail: rafal.kosiba@msz.gov.pl
www.moskwa.msz.gov.pl

 

Nazwisko_Imię_Miasto_Zgłoszenie