Tablica Ogłoszeń | 2018-04-06

Karta Polaka — przedłużenie ważności

Без названия

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z apelem i prośbą o zwrócenie uwagi na datę ważności Karty Polaka posiadanej przez członków organizacji polonijnych i innych działaczy polonijnych.

 

Aby przedłużyć ważność Karty Polaka należy najpóźniej na trzy miesiące przed upływem terminu ważności Karty złożyć wniosek o jej przedłużenie.Jeżeli osoba nie dotrzyma ww. terminu, może jedynie złożyć nowy wniosek, poddając się na nowo pełnej procedurze ubiegania się o Kartę Polaka.

·         Przy czym zwracamy uwagę, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o Karcie Polaka, poprzednie dokumenty w oparciu o które została przyznana Karta Polaka, mogą już być niewystarczające — OD DNIA 23 GRUDNIA 2017 R. PODSTAWĄ DO OTRZYMANIA KARTY POLAKA SĄ JEDYNIE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POLSKĄ NARODOWOŚĆ WNIOSKODAWCY LUB JEGO PRZODKÓW LUB TEŻ ZAŚWIADCZENIE Z UPOWAŻNIONEJ ORAGNIZACJI POLONIJNEJ (JUŻ NIE OBYWATELSTWO).

Wnioski o przedłużenie ważności Karty Polaka są przyjmowane w pierwszej kolejności.