Tablica Ogłoszeń | 2019-04-17

Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych

Szanowni Państwo,

 

 

Minister Spraw Zagranicznych RP ogłosił konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski, która została wydana w roku 2018. Celem Konkursu jest rozbudzenie w środowisku naukowo-badawczym zainteresowania historią Polski, a także budowanie środowiska zagranicznych badaczy dziejów Polski.

 

Szczegółowe zasady Konkursu znajdują się w ogłoszeniu: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji

 

Zachęcamy do promocji konkursu w ośrodkach naukowych i edukacyjnych. W przypadku chęci zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie, prosimy o uprzedni kontakt z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Moskwie.