Tablica Ogłoszeń | 2020-04-03

konkurs historyczny Patria Nostra

Szanowni Państwo,

Informujemy, że organizatorzy konkursu historycznego Patria Nostra – w związku z globalną sytuacją epidemiologiczną – zdecydowali o przeprowadzeniu go w trybie on-line, wydłużając jednocześnie terminy rejestracji i nadsyłania prac.

Konkurs historyczny Patria Nostra polega na przygotowaniu 30. sekundowej animacji lub 45. sekundowego filmiku dotyczących ważnych wydarzeń związanych z historią Polski. W tegorocznej edycji tematem przewodnim jest 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej oraz 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Uczestnikami konkursu mogą być 4-osobowe drużyny składające się z 3 uczniów oraz osoby pełnoletniej (nauczyciel, rodzic, opiekun, ksiądz). Do konkursu mogą przystąpić zespoły reprezentujące polską szkołę, parafię lub organizację polonijną. Termin przesyłania prac filmowych mija 31 maja 2020 r.

W założeniach, nagrodą główną dla zespołów, które przygotowały zwycięskie projekty filmowe, miała być wycieczka do Warszawy i udział w Gali Finałowej konkursu. W przypadku utrzymywania się dalszej niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej organizatorzy przewidują zamianę wyjazdu do Polski na nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane laureatom drogą pocztową.

W związku z obecną trudną sytuacją epidemiczną zachęcamy Państwa do kontynuacji promowania wydarzenia wśród członków Państwa organizacji i uczestników zajęć z języka polskiego, zwłaszcza teraz, kiedy pozostanie w domach jest koniecznością.

W załączeniu przesyłamy materiały dotyczące konkursu udostępnione przez organizatorów z Fundacji Patria Nostra.

 

Konkurs PATRIA NOSTRA — edycja V — światowa _—ZAPROSZENIE