Tablica Ogłoszeń | 2020-06-10

Krakowskie Szkoły Artystyczne zapraszają na studia online!

Szanowni Państwo,

 

          W Krakowskich Szkołach Artystycznych już od roku szkolnego  2020/2021 ruszamy z Live Online Learning — rozwiązaniem  edukacyjnym dedykowanym Polonii. Dzięki niemu Polacy           mieszkający poza granicami kraju będą mogli realizować pełny program wybranych kierunków i w efekcie otrzymać ceniony na rynku pracy dyplom. Live Online Learning jest przeznaczony dla    wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą w tym momencie podjąć nauki w Polsce, chcą jednak rozwijać swoją karierę w  dziedzinach takich jak: projektowanie mody, fotografia,   projektowanie wnętrz, aktorstwo, czy choreografia.

 

          Słuchacze Live Online Learning zyskują możliwość uczestnictwa  w zajęciach w czasie rzeczywistym oraz konsultacji z  prowadzącymi stając się pełnoprawnymi uczestnikami           społeczności szkolnej. Zajęcia w tym systemie prowadzimy obecnie — część słuchaczy przyjeżdża na konsultacje do szkoły, a część pozostaje  online.

 

              Niezależnie od wybranego kierunku, słuchacze mogą przejść do nauki stacjonarnej w Krakowie, w dowolnym momencie edukacji. Dla słuchaczy z innych stref czasowych               przygotowany zostanie zapis zajęć, dzięki któremu będą oni mogli poznać materiał w dogodnym dla siebie terminie.

 

              Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia na konkurs Polish Talent Support przedłużyliśmy do 30 czerwca, otwierają  laureatom możliwość podjęcia nauki w KSA również w wersji               online.

 

              Słuchacze Live Online Learning będą mogli brać udział we  wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Krakowskie  Szkoły Artystyczne takich jak Cracow Fashion Week,               Zaprojektowani – Krakowskie Spotkania z Dizajnem czy Indywidualne Wystawy Fotografii.

 

              Zajęcia w trybie dziennym, w języku polskim prowadzone  będą na kierunkach:
              • projektowanie mody
              • fotografia
              • projektowanie wnętrz
              • aktorstwo
              • choreografia
              Słuchacze mają także możliwość podjęcia nauki w języku   angielskim w programach Fashion College lub School of Creative Photography.
              Będziemy zobowiązani za przekazanie tej informacji  zaprzyjaźnionym Polakom oraz ośrodkom Polonijnym. Więcej  szczegółów znajdziecie Państwo na naszej stronie: [https://www.ksa.edu.pl/aktualnosci/live-online-learning-w-krakowskich-szkolach-artystycznych.html](https://www.ksa.edu.pl/aktualnosci/live-online-learning-w-krakowskich-szkolach-artystycznych.html).

 

        Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego: +48 12 656 17 26 lub  +48 12 266 21 11.

 

        Z poważaniem,
        Yana Tsomko
        Krakowskie Szkoły Artystyczne