Tablica Ogłoszeń | 2018-06-19

LETNIA SZKOŁA JĘZYKA POLSKIEGO

 

Download images

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest zainteresowana rozwojem współpracy międzynarodowej oraz możliwością przygotowania oferty studiów dla młodzieży i dorosłych.

Od 3 września 2018 r. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przeprowadzi Letnią Szkole języka polskiego dla cudzoziemców.

W ramach Szkoły językowej studenci zagraniczni mogą się uczyć języka polskiego. Ponadto przygotowaliśmy ofertę skierowaną do osób niewładających językiem polskim w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki, zawierającą językowy kurs wyrównawczy.

Uczelnia od 2013 r. prowadzi nabory słuchaczy w ramach Letniej Szkoły języka polskiego. Uprzejmie proszę o rozważenie poinformowania osób zainteresowanych nauką języka polskiego.

W naszej ofercie studiów znajdują się zarówno studia dzienne, jak i studnia niestacjonarne – prowadzone obecnie na 13 kierunkach, pierwszego oraz drugiego stopnia, takie jak: Administracja, Architektura, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Lingwistyka stosowana, Praca socjalna, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Transport, Zarządzanie. Jesteśmy uczelnią międzynarodową, która kształci studentów z 17 krajów świata, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Rekrutacja na rok akademicki rozpoczęła się od 14 maja i trwa przez cały rok. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na zasadach zgodnych z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z 2005 r. z późn.zm.).

Wierzę, że działania, które podejmujemy przyczynią się do rozwoju sąsiedzkiej współpracy.

Jestem zobowiązana za przychylność dla Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

z poważaniem,
Sofiya Hrynyk