Tablica Ogłoszeń | 2016-08-10

«Małe Wielkie Historie» — akcja zbierania pamiątek historycznych dla Muzeum Historii Polski

W „Noc Muzeów” 14 maja br. Muzeum Historii Polski zainaugurowało społeczną akcję zbierania pamiątek historycznych dla Muzeum. Akcja nosi nazwę „Małe Wielkie Historie” i będzie trwać do 11 listopada 2016 r. Celem zbiórki jest pozyskanie obiektów o wartościach historycznych i patriotycznych.

Szczególne znaczenie mają przedmioty, związane z polską drogą do niepodległości – zarówno w roku 1918, jak i w roku 1989. Muzeum jest zainteresowane również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, dokumentami, a także wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi, świadczącymi o historii polskiej kultury oraz przemianach społecznych i gospodarczych. Wszelkie pamiątki mogą być przekazywane pocztą na adres Muzeum: ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, dostarczane bezpośrednio do siedziby Muzeum lub za pośrednictwem MSZ w przypadku przesyłek o znacznej wartości. Z Muzeum można się kontaktować drogą elektroniczną poprzez adres: pamiątki@muzhp.pl  lub telefonicznie: 22/211 90 29 oraz 22/211 90 48.

Zachęcamy Polonię i Polaków zamieszkałych na terenie Federacji Rosyjskiej do udziału w akcji.

W załączeniu przekazujemy plakat akcji oraz wywiad z dyrektorem Muzeum, p. R. Kostro, a także link (https://www.youtube.com/watch?v=Wcq_YykVjRs ) do 25-sekundowego spotu promocyjnego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Muzeum www.muzhp.pl