Tablica Ogłoszeń | 2017-02-24

Nabor do Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo,

Rozpoczęliśmy proces naboru do Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie na rok szkolny 2017/2018. Nasze Liceum już od 15 lat kształci uczniów polskiego pochodzenia m.in. z Armenii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Uzbekistanu i innych krajów na Wschodzie. Wielu z Państwa nasze Liceum jest już dobrze znane.

Zapraszamy zdolnych uczniów pochodzenia polskiego, którzy w tym roku szkolnym ukończą 9 klasę (lub jej odpowiednik) i chcieliby kontynuować naukę w renomowanym liceum w Polsce. Przyjmujemy młodzież odznaczającą się dobrymi wynikami w nauce, jak też wzorową postawą, potwierdzoną opinią polonijnej organizacji i/lub proboszcza parafii na Wschodzie.

Tradycje Kolegium św. Stanisława Kostki

Nasze liceum odziedziczyło tradycje kształcenia od przedwojennego Kolegium św. Stanisława Kostki – szkoły założonej przez polską arystokrację w 1908 roku. Podtrzymujemy te tradycje oraz rozwijamy tak, aby nasi absolwenci w przyszłości stanowili elitę Narodu Polskiego w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Służą temu różne programy edukacyjne i wychowawcze, które sukcesywnie wprowadzamy. Od września 2015 roku do grona przyjaciół szkoły dołączyła Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda, która prowadziła przez rok systematycznie koło języka niemieckiego naszej szkole.

Doświadczone i wykwalifikowane grono nauczycieli i wychowawców przygotowuje na wysokim poziomie uczniów na wybrane kierunki na uczelniach w Polsce. W tym trzyletnim okresie nauki w Liceum nasi uczniowie dowiadują się jak najwięcej o Polsce, polskim dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, a także uczą się oprócz języka polskiego wybranych języków obcych. To pozwoli im dobrze poczuć się na studiach, bo otrzymają równie dobre wykształcenie, jak ich polscy rówieśnicy. Pomagamy im się rozwijać i wychowujemy w oparciu o nauczanie Kościoła Katolickiego i wychowanie patriotyczne.

Sukcesy naszych uczniów

Nasza młodzież może pochwalić się bardzo dobrymi ocenami na świadectwach na koniec roku szkolnego. Średnia ocen klas jest zawsze bardzo wysoka. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia naukowe w klasie II i III.

 

Uczymy z pasją i wartościami

Bardzo chętnie przyjmiemy uczniów z rodzin, które wyznają wspólne z nami wartości. Osób, które chcą rozwijać się i kształtować w oparciu o nauczanie Kościoła katolickiego i wychowanie patriotyczne. Poprzez różnorodne zajęcia dodatkowe, konkursy i warsztaty artystyczne (np. muzyczne, malarskie, taneczne) zajęcia sportowe wzmacniamy ich  talenty i pasje naszych uczniów.

Zapraszamy uczniów, którzy mają silną motywację i nie boją się wysiłku intelektualnego.

W załączeniu przesyłam Państwu materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. Rekrutacja będzie się odbywać przede wszystkim przez konkurs świadectw oraz rozmowę kwalifikacyjną. Planujemy też dla kandydatów 10-dniowy kurs języka polskiego przed rozpoczęciem roku szkolnego.

plakat rekrutacja 2017_wer01

zasady rekrutacji 2017