Tablica Ogłoszeń | 2018-07-16

nabór do Programu Stypendialnego dla Polonii

Szanowni Państwo,

 

Na prośbę Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przekazujemy Państwu Regulamin Programu Stypendialnego dla Polonii na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Program ten oferuje młodzieży polskiego pochodzenia możliwość odbycia  studiów drugiego stopnia w Polsce w trybie stacjonarnym, w uczelniach  podległych MNiSW oraz stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w trakcie odbywania ww. formy studiów.

 

Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA, dostępnym pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login

 

Wnioski należy składać do dnia 20 lipca 2018 roku, do godz. 15.00.

Z zasadami naboru można również zapoznać się na stronach NAWA pod adresem https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-dla-polonii.ogloszenie