Tablica Ogłoszeń | 2015-11-01

Nauczanie języka polskiego — baza danych

Szanowni Państwo,

 

Chcielibyśmy stworzyć bazę danych zawierającą informacje o tym, gdzie/z kim w Rosji można się uczyć języka polskiego. Dane na ten temat zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ambasady RP w Moskwie. Ułatwi to wszystkim zainteresowanym językiem polskim nawiązanie kontaktu z lektorami, szkołami i organizacjami polonijnymi w których prowadzone są zajęcia.

 

W związku z tym chciałbym prosić o przesłanie następujących informacji:

 

1.      Nazwa organizacji polonijnej, szkoły językowej, szkółki niedzielnej lub imię i nazwisko lektora (jeśli zajęcia odbywają się w trybie indywidualnych korepetycji)

2.      Miasto/Miejscowość

3.      Dokładny adres lokalu, w którym odbywają się zajęcia z języka polskiego (jeśli zajęcia prowadzone są w trybie indywidualnych korepetycji, proszę napisać „nie dotyczy”)

4.      Typ zajęć (indywidualne/grupowe)

5.      Typ zajęć (odpłatne/bezpłatne)

6.      Adres poczty e-mailowej

7.      Numer telefonu

8.      Adres strony internetowej (jeśli jest)

 

Zgłoszone organizacje polonijne, szkoły językowe oraz indywidualni lektorzy będą mogli liczyć na wsparcie w postaci podręczników, książek, filmów oraz materiałów multimedialnych pomocnych w procesie nauczania języka polskiego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie tej wiadomości do wszystkich zainteresowanych.

 

Z poważaniem,

Rafał Kosiba
Wicekonsul ds. Współpracy z Polakami w Rosji
Wydział Konsularny
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej
ul. Klimaszkina 4, 115127 Moskwa
tel. (+7 495) 23 11 563
( (Voip) +48 223 978 350 wew. 563
faks (+7 495) 23 11 555
e-mail: rafal.kosiba@msz.gov.pl
www.moskwa.msz.gov.pl