Tablica Ogłoszeń | 2018-02-07

Nowa placówka muzealna w Polsce – Muzeum Pamięci Sybiru

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2017 roku w Białymstoku powołane zostało do życia nowe muzeum – Muzeum Pamięci Sybiru. Misją nowej placówki kulturalnej w Polsce jest gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów dokumentujących losy obywateli polskich zesłanych i deportowanych na Sybir oraz osadnictwa Polaków w Rosji i Związku Sowieckim, a także prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką zesłań i losów Polaków na Sybirze oraz na dawnych ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. Dyrektorem muzeum został dr hab. Wojciech Śleszyński – profesor Uniwersytetu w Białymstoku, od lat zajmujący się tematyką wschodnią.

Docelowo Muzeum Pamięci Sybiru stać się ma kluczową nie tylko polską, ale również europejską instytucją inicjującą i prowadzącą badania naukowe dotyczące szeroko rozumianej tematyki syberyjskiej oraz zagadnień związanych z zesłaniami i deportacjami, ze szczególnym wyeksponowaniem losów społeczności polskiej.

Wszystkich Państwa zachęcamy do współtworzenia nowej instytucji muzealnej. Prosimy o przekazywanie eksponatów, dzielenie się relacjami. Razem twórzmy Muzeum Pamięci Sybiru – muzeum o Polsce, Kresach i Syberii. Muzeum pamięci wszystkim wywiezionym i pomordowanym przez zbrodniczy system komunistyczny.

Znajdziecie nas Państwo:

Muzeum Pamięci Sybiru
ul. Henryka Sienkiewicza 26, 15-092 Białystok

www.sybir.bialystok.pl
https://www.facebook.com/muzeumpamiecisybiru/

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi filmami promocyjnymi na platformie youtube.com:

https://youtu.be/qXBjvW2cNsk
https://youtu.be/9Du-0fuSihA

Będę również niezwykle wdzięczna za potwierdzenie otrzymania maila w celu dokonania aktualizacji danych w naszej bazie adresowej oraz nawiązania z Państwem kontaktu, do którego zachęcamy.

Załączam serdeczne pozdrowienia

Z upoważnienia prof. Wojciecha Śleszyńskiego Dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru

Agnieszka Pietrasz
Dział Edukacji i Promocji
Muzeum Pamięci Sybiru
ul. Sienkiewicza 26
15-092 Białystok
tel. +48 795 650 802