Tablica Ogłoszeń | 2021-06-05

NOWY TERMIN — Konkurs edukacyjny dla Polonii POLISH TALENT SUPPORT

Szanowni Państwo,

w imieniu Krakowskich Szkół Artystycznych  zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w dotarciu do Polaków mieszkających poza granicami kraju. Już po raz szósty umożliwiamy Polonii wzięcie udziału w konkursie Polish Talent Support, a tym samym wygranie 9 stypendiów na czterech kierunkach w naszej Szkole — projektowanie mody, fotografia, projektowanie wnętrz oraz aktorstwo/choreografia. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 czerwca 2021 r.

Będziemy niezwykle wdzięczni za wsparcie naszej inicjatywy informacyjnie (udostępnienie informacji o konkursie w Państwa mediach) oraz za poinformowanie polskiej społeczności o naszym projekcie w jakikolwiek inny sposób, który pomoże nam w realizacji Polish Talent Support.
Dysponujemy już szeroką bazą kontaktów do ośrodków polonijnych, do których zamierzamy się zwrócić, ale prawdopodobnie nie obejmuje ona ostatnio powstałych. Bylibyśmy zobowiązani za przekazanie nam takich informacji.
Z wielką przyjemnością włączylibyśmy Państwa do grona naszych partnerów.
Jesteśmy również otwarci na rozszerzenie współpracy z Państwem przy innych przedsięwzięciach mających na celu pomoc utalentowanym Polakom mieszkającym poza krajem.
Mamy nadzieję,że nasze działania wpisują się  w ideę zacieśniania stosunków z Polonią oraz podnoszenia znajomości polskiego języka .

Będziemy zobowiązani za pozytywną odpowiedź od Państwa  i możliwość  podjęcia wspólnych działań. Poniżej skrót informacji o Krakowskich Szkołach Artystycznych. Informacje o konkursie znajdziecie Państwo na stronie www.polishtalentsupport.com

W załączniku informacja o konkursie oraz grafika promująca.

Z wyrazami szacunku,
Yana Tsomko
Asystent do Spraw Kontaktu KSA z Polonią

Skrót informacji o Krakowskich Szkołach Artystycznych (KSA)

 1. Krakowskie Szkoły Artystyczne to instytucja działająca na polu edukacji artystycznej od 1989 roku i zatrudniająca  jako wykładowców  aktywnych zawodowo, wyśmienitych artystów,w tym wielu posiadających tytuły naukowe.
  Nauce w KSA towarzyszy inspirująca, pełna życzliwości atmosfera.
  „To były najlepsze lata w moim życiu” – mówią wielokrotnie dyplomanci.
 2. Dwuletnie kierunki KSA są zarejestrowane w Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu). Nadzór pedagogiczny nad działalnością sprawuje Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
  Na wiosnę w 2020 roku stworzyliśmy i zrealizowaliśmy program bezpłatnych wykładów i warsztatów online zatytułowany «Wirtualne Ścieżki Kultury» i dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu «Kultura w Sieci». Bezpłatne wykłady są nadal promowane i dostępne na stronie naszego projektu.
 3. Wysoki poziom przygotowania zawodowego powoduje, że kierunki KSA są wybierane również jako podyplomowe przez osoby posiadające wyższe wykształcenie , w tym również artystyczne.
 4. Krakowskie Szkoły Artystyczne podejmują od lat współpracę z licznymi polskimi oraz zagranicznymi instytucjami i uczelniami, jak również są inicjatorem i organizatorem kilku wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, z których część odbywa się pod patronatem Urzędu Miasta Krakowa lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 5. Edukacja W KSA jest zorientowana na wzrost świadomości ekologicznej poprzez prowadzenie celowych zajęć, organizowanie  wydarzeń o takim profilu i współpracę z właściwymi instytucjami.
 6. Krakowskie Szkoły Artystyczne wspierają organizacyjnie i promocyjnie wydarzenia charytatywne.

Więcej: www.ksa.edu.plPolish Talent Support

Polish Talent Support