Tablica Ogłoszeń | 2016-10-03

OBLICZA DIALOGU Młody Asyż: Program edukacyjno – wychowawczy na rzecz dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, IV edycja

Szanowni Państwo!

Nazywam się Barbara Munk i od czterech lat jestem koordynatorem programu edukacyjnego przeznaczonego dla uczniów od 10 do 19 roku życia, a dotyczącego szeroko rozumianego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Nasza instytucja czyli Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest placówką kultury Województwa Małopolskiego i mieści się w Krakowie Łagiewnikach, w Centrum Jana Pawła II „Nie lękacie się”. Zajmujemy się promocją nauczania i dziedzictwa Św. Jana Pawła II, zwłaszcza w aspekcie dialogu kultur i religii. Znaczną część naszej działalności stanowi działalność edukacyjna dla młodzieży. Prowadzimy od 4 lat duży projekt dla młodzieży „Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Ze względu na fakt, iż wszystkie przedsięwzięcia można wykonywać za pomocą strony internetowej oraz na terenie własnej placówki oświatowej, do programu przystąpić mogą placówki polskojęzyczne z każdego zakątka świata. UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY.

Serdecznie zapraszamy Państwa placówkę do wzięcia udziału w tegorocznym programie edukacyjnym. Program trwa od października 2016 do maja 2017. Byłoby nam niezmiernie miło, gdyby Państwa  uczniowie  zechcieli wraz ze swoimi nauczycielami włączyć się poprzez Internet w nasze wspólne działania, czyli tworzenie wspólnej strony internetowej na temat dialogu kultur i religii. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie.

Właśnie rozpoczynamy IV już edycję projektu cyklicznego „Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”, w nadchodzącym  roku szkolnym pod hasłem: W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata. Na proponowany programskładają się działania na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. W ramach programu uczniowie pod opieką nauczycieli – koordynatorów redagują własne strony internetowe (serwer nieodpłatnie zapewnia Instytut), na których prezentują materiały tekstowe, filmowe i fotograficzne zgromadzone w związku z główną tematyką tegorocznej edycji. Organizują także wystawy, spotkania i przedstawienia oraz uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych przed podmioty zewnętrzne. Efektem pracy szkół jest tworzenie wspólnej strony internetowej poświęconej poznawaniu kultur i religii www.obliczadialogu.pl. W ostatnim roku stronę odwiedziło 300 tys. odbiorców. W każdej kolejnej edycji wyróżnione w programie szkoły otrzymują certyfikatMłody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju, rok…. oraz  nagrody rzeczowe. Laureatami poprzednich edycji zostały już 33 placówki oświatowe.

Wszelkie informacje o programie oraz o poprzednich edycjach:

http://obliczadialogu.pl/2015/

III edycja programu pod hasłem: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii zrealizowana była w roku szkolnym 2015/2016.W ramach edycji zorganizowane zostały  wystawy, wycieczki, spotkania, konkursy, warsztaty, prezentacje, filmy, wywiady itp. Uczestnikom  programu – jak w roku poprzednim –  towarzyszyła ekipa Telewizji Polskiej –Oddział Kraków.

http://obliczadialogu.pl/2015/

II edycja w roku 2015 poświęcona była celebracji świąt w kulturach i religiach świata.  W ramach edycji również zorganizowane zostały różnorodne wydarzenia związane z główną tematyką projektu, w tym: wystawy, wycieczki, spotkania, konkursy, warsztaty, prezentacje, filmy, wywiady itp., a następnie opisane na prowadzonej przez szkoły specjalnej stronie internetowejwww.obliczadialogu.pl. Uczestnikom  programu, towarzyszyła ekipa Telewizji Polskiej –Oddział Kraków (http://krakow.tvp.pl/20315238/oblicza-dialogu)

http://obliczadialogu.pl/2015/?edycja-2015,30

I edycja w roku 2014 poświęcona była architekturze sakralnej w różnych religiach. Projekt obejmował konferencje, dyskusję, warsztaty tematyczne dla młodzieży, wystawy oraz koncert.

http://obliczadialogu.pl/2015/?edycja-2014,41

 

Patronat honorowy programu poprzednich edycji:

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Katedra Porównawczych Studiów  Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie

Jewish Community Center of Krakow (Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie )

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Patronat medialny:

Radio Plus

Portal Franciszkańska 3

Portal Tezeusz

 

 

o-karta_zgloszenia_programu_edukacyjno_wychowaczego_2016_17

o-regulamin_programu_edukacyjno_wychowaczego_2016_17

Z poważaniem,

Barbara Munk

Instytut Dialogu Międzykulturowego
im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30
30-610 Kraków

e-mail: barbara.munk@idmjp2.pl

tel. 12 422 03 44 wewn. 324
fax 12 619 87 87