Tablica Ogłoszeń | 2018-01-31

Polonia zaśpiewa  w Opolu,  stolicy polskiej piosenki

    Trwa  nabór wykonawców do udziału w II Polonijnym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który odbędzie się w terminie: 6-11 czerwca br. Festiwal zorganizowany po raz pierwszy w lipcu ubiegłego roku spotkał się z dużym zainteresowaniem artystów polonijnych. Wzięły w nim udział 23 podmioty wykonawcze( soliści i zespoły) z ośmiu krajów europejskich i Kanady. Pomysłodawczynią i głównym organizatorem festiwalu jest  Halina Nabrdalik, dziennikarka  Radia Opole, a zarazem prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska. W swojej działalności społecznej na rzecz Polaków mieszkających poza krajem odkryła, że młodzi polonusi nie zawsze  znają polskie piosenki, będące prawdziwymi perłami polskiej kultury narodowej. Stąd pomysł festiwalu, którego głównym celem jest popularyzacja polskiej piosenki w szeroko rozumianych kręgach polonijnych, a także kreowanie żywych, serdecznych więzi Polonii z Macierzą. Ten festiwal ma być również dla polonijnych wykonawców wspaniałą okazją do  bliższego poznania się, wymiany kontaktów, a nawet  wspólnego koncertowania w  krajach  swojego zamieszkania.

Program tegorocznego, II PFPP, rozpisany jest na kilka koncertów, organizowanych na terenie województwa opolskiego: piosenki patriotycznej  w Brzegu i Korfantowie, piosenki  rozrywkowej w Otmuchowie, piosenki ludowej w Gogolinie. Jego zwieńczeniem będzie  koncert  laureatów, który odbędzie się w Opolu  11 czerwca br.  Dla najlepszych wykonawców organizatorzy przewidują  atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Warunkiem uczestnictwa w II PFPP jest nadesłanie zgłoszenia do 15 marca br. na adres:  festiwalpolonijny.opole@gmail.com zawierającego wypełnioną kartę uczestnika  wraz  z minimum  trzema, różnymi w charakterze,  polskimi piosenkami. Komisja Artystyczna, po przesłuchaniu zgłoszonych w formie MP3 nagrań, zdecyduje o zakwalifikowaniu wykonawców do udziału w festiwalowych koncertach, co nastąpi  do  końca marca br. O decyzji Komisji Artystycznej kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Szczegółowe informacje na temat II Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, także kartę zgłoszenia uczestnika można  znaleźć na stronie internetowej www.wspolnotapolska.opole.pl

Halina Nabrdalik-dyrektor festiwalu.