Tablica Ogłoszeń | 2015-02-25

rekrutacja do liceum polonijnego

Szanowni Państwo,
Rozpoczęliśmy proces naboru do Liceum Polonijnego Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie na rok szkolny 2015/2016. Nasze Liceum już od 12 lat kształci uczniów polskiego pochodzenia m.in. z Armenii, Białorusi,
Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Uzbekistanu i innych krajów na Wschodzie. Zapraszamy zdolnych uczniów pochodzenia polskiego, którzy w tym roku szkolnym ukończą 9 klasę (lub jej odpowiednik) i chcieliby kontynuować naukę w renomowanym liceum
w Polsce.
Materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 można znaleźć na stronie internetowej http://liceumpolonijne.edu.pl/?page_id=998. Mamy nadzieję, że nie zabraknie zdolnej młodzieży ze Wschodu, która chciałaby rozpocząć naukę w naszym Liceum.
Rodzice uczniów zainteresowanych nauką mogą pytania dotyczące procesu rekrutacji kierować do Sekretariatu Szkoły: telefon +48 22 559 21 10 lub e-mail: rekrutacja.kolegium@gmail.com
Serdecznie zapraszamy,
Ewa Petrykiewicz
Dyrektor szkoły