Tablica Ogłoszeń | 2018-02-14

Szkolenia dla nauczycieli polskich za granicą!

Szanowni Państwo,

Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej mająca bogate doświadczenie w realizacji wsparcia systemowego polskiej edukacji z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej będzie wdrażała
do polskiego systemu edukacji projekt doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.

Instytut Edukacji Pozytywnej WWW: http://instytutep.pl/index.html

Nasze projekty WWW: http://instytutep.pl/portfolio-instytutep-all.html

Aktualne działania WWW: http://myslepozytywnie.pl/

Projekt szkoleń dla nauczycieli polskich za granicą realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wpisuje się w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W związku z tym chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w projekcie w ramach którego realizowane będą szkolenia dla nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz wizyty studyjne dla kadry szkoleniowej/ zarządzającej.

W trakcie realizowanego projektu „Nauczanie dla sukcesu – polska tożsamość kulturowa” zorganizowane zostaną szkolenia doskonalące, podnoszące poziom wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie przedmiotowym, metodycznym oraz psychologii rozwoju dziecka.

W ramach trzech modułów:

1. Zajęcia przedmiotowe w kontekście kompetencji międzykulturowych

2. ICT oraz zasoby online w procesie nauczania języka i kultury polskiej

3. Kształtowanie tożsamości kulturowej i jej wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

organizowane będą profesjonalne szkolenia.

Treści szkoleń z każdego modułu wychodzą na przeciw globalnym wyzwaniom edukacji stojącymi przed nauczycielami na każdym poziomie kształcenia, a szczególnie pracujących z uczniami
w środowisku międzykulturowym.

Podstawą do opracowania trzech modułów w takiej formie jaką Państwu prezentujemy jest nasza wiedza wynikająca z analizy potrzeb współczesnej światowej edukacji dzieci i młodzieży. Odpowiedzią na te potrzeby jest promowanie kompetencji interkulturalnych (ICC), środowiska edukacyjnego online w powiązaniu z kształtowaniem tożsamości kulturowej kraju pochodzenia, języka
i stworzeniem takiego środowiska edukacyjnego, które będzie wspomagało rozwój edukacyjny, osobowościowy i dawało w przyszłości osiągnięcie najwyższych możliwości zawodowych uczniom
i uczennicom polskiego pochodzenia.

W trakcie szkoleń z każdego modułu przedstawimy szereg praktycznych porad, sugestii dotyczących wdrażania innowacyjnego podejścia metodycznego do pracy na lekcji języka polskiego oraz innych przedmiotów, których państwo uczą, a także będą mieli państwo możliwość wymiany informacji
z polskimi nauczycielami z różnych krajów.

W ramach projektu „Nauczanie dla sukcesu – polska tożsamość kulturowa” zorganizowane zostaną także wizyty studyjne dla kadry zarządzającej szkół, organizacji Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

Wizyta studyjna to krótkie spotkanie (3-5 dni) specjalistów z różnych krajów, pracujących na co dzień w podobnych obszarach edukacji ogólnej.

Głównym celem wizyt studyjnych jest kształtowanie polityki edukacyjnej i współpraca w obszarze kształcenia na poziomie międzynarodowym.

Tematyka wizyt studyjnych dotyczyć będzie wypracowania dobrych praktyk w ramach trzech modułów projektu:

1. Zajęcia przedmiotowe w kontekście kompetencji międzykulturowych

2. ICT oraz zasoby online w procesie nauczania języka i kultury polskiej

3. Kształtowanie tożsamości kulturowej i jej wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Wizyta studyjna umożliwienia lepsze zrozumienie określonych aspektów polityk w zakresie edukacji oraz obszarów wspólnego zainteresowania aspektami edukacji polskiej w innych krajach;  kontynuowanie wymiany dobrych praktyk, pomysłów i informacji przez uczestników programu,
z uwzględnieniem uczestników i gospodarzy wizyt; wzbogacenie przepływu informacji.

Priorytetem wizyty studyjnej jest urzeczywistnienie mobilności edukacyjnej, poprawa jakości
i skuteczności oferty i efektów kształcenia, zwiększanie innowacyjności na wszystkich poziomach kształcenia za granicą, promowanie zwiększania kompetencji zawodowych za pośrednictwem systemu kształcenia i szkolenia dla lepszych oddziaływań edukacyjnych w pracy z polskimi uczniami.

Udział w projekcie umożliwia nieodpłatne profesjonalne kształcenie kadry nauczycielskiej
w obszarach strategicznych dla edukacji międzynarodowej uczniów szkół polskich za granicą, wymianę dobrych praktyk i informacji z trzech modułów tematycznych zawartych w projekcie. Szkolenia będą wsparciem zawodowym nauczycieli zajmujących się edukacją za granicą.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w projekcie, prosimy o wysłanie do nas listu intencyjnego w terminie do 16.02.2018 roku (piątek włącznie).

List intencyjny: WWW: http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo,hasla,334920,list-intencyjny.html

Szkolenia oraz wizyty studyjne będą realizowane w  II połowie roku 2018. Szczegółowe informacje na temat projektu (np. data rozpoczęcia szkoleń, terminy wizyt studyjnych) otrzymają państwo po otrzymaniu przez nas zgłoszeń placówek zainteresowanych szkoleniami oraz otrzymaniu zgody przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na realizację projektu.

 

Z poważaniem,

Zespół Instytutu Edukacji Pozytywnej