Tablica Ogłoszeń | 2015-02-01

Polonijne warsztaty artystyczne w Przedborzu

Regulamin
XVII Polonijnych Warsztatów Artystycznych
Przedbórz – Góry Mokre 2015
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I. Organizatorzy:
 Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych
 Miejski Dom Kultury w Przedborzu
 Urząd Miejski w Przedborzu
II. Cel imprezy:
Celem warsztatów jest współpraca ze środowiskami polonijnymi, doskonalenie umiejętności w różnych dziedzinach sztuki /śpiew, taniec, aktorstwo/, integracja środowiska polonijnego, kultywowanie języka polskiego, konfrontacja różnorodnych form i metod prowadzenia działalności artystycznej w środowisku polonijnym.
III. Uczestnictwo:
Warsztaty są adresowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z rodzin polskich, uzdolnionych w kierunkach: tańca, śpiewu i recytacji z państw europejskich oraz do osób przebywających czasowo w Polsce z wyżej wymienionych państw.
Uczestnicy mogą prezentować swoje umiejętności indywidualnie lub zespołowo w formie programów artystycznych, recitali, koncertów.
Warsztaty prowadzić będą wybitni polscy muzycy, śpiewacy, aktorzy.
W ub. latach warsztaty prowadzili: Violetta Villas, Stanisław Mikulski, Wojciech Siemion, Sława Przybylska, Barbara Krafftówna i in. a ostatnio Janusz Tylman.
Programy będą oceniane przez komisję, która przyzna nagrody pieniężne i rzeczowe.
IV. Termin i miejsce imprezy: 30.04 – 6.05. 2015 r. Przedbórz
Przyjazd uczestników w dn. 30.04.2015 r.
Zgłoszenia na załączonych kartach należy przesłać w terminie do 12.04.2015 r. na adres:
Towarzystwo im. Marii Konopnickiej
Góry Mokre 2
97 – 570 Przedbórz
woj. łódzkie, POLSKA

Tel. +48 44 781 25 15 ; fax 781 21 80
e-mail : mdk_przedborz@o2.pl

V. Wykonawcy tegorocznych Warsztatów mogą wystąpić z programem patriotyczno – religijnym w kościołach, świetlicach w różnych miejscowościach woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.
VI. 0rganizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie, zakwaterowanie, wycieczki oraz przejazd autokarami z Warszawy do Przedborza i z powrotem.

Serdecznie zapraszamy