Tablica Ogłoszeń | 2017-06-26

Ukazał się kolejny 52. numer „Wiadomości Polskich”

Szanowni Państwo,

Bardzo się cieszymy z tego że wreszcie ukazał się  kolejny 52. numer „Wiadomości Polskich”. W tym numerze:

– Życie Polonijne. XI. konferencja naukowa «Polacy w Rosji» na Uniwersytecie Kubańskim  w Krasnodarze

– Spotkanie z autorami książki „Martyrologium Polaków z Kubania. Represjonowani w toku operacji polskiej NKWD w latach 1937–1938” w Warszawie a Moskwie

– 25 lat Związkowi Polaków na Kaukaskich Wodach Mineralnych (autorem — Ludmiła Kołpakowa)

– Nie spoczniemy! Czerwony Gitary wtedy i dziś (wg Walentyna Antonowa)

– Wspomnienia Kapelana-Kościuszkowca. Zyciorius ksiądza W. F. Kubsza (autorem — Kacper Perkowski)

 

– Karol Olgierd Borchardt, Znaczy kapitan (tłumaczenie na rosyjski)

– itd.

Kolegium Redakcyjne.

WP 4 (2016)