Tablica Ogłoszeń | 2018-02-11

Ukazał się w druku kolejny 55. numer „Wiadomości Polskich”

Szanowni Państwo,

Bardzo się cieszymy z tego że wreszcie ujrzał światło dzienne kolejny 55. numer „Wiadomości Polskich” — pisma Polaków z Południa Rosji. W tym numerze:

– Życie polonijne.  10. Festiwal filmu polskiego «Wisła» w Krasnodarze – 2017

– kolonie dla dzieci polskiego pochodzenia w Olsztynie — 2017. Śladami Kopernika (autorem — Jan Karbownicki)

—  spotkanie z Polską (autorem — Zofja Bujwołowa)

– Tadeusz Kościuszko — Patronem roku — 2017

— Jezuici w Rosji w XVII i na początku XVIII wieku (autorem — prof. dr Dariusz Kuźmina)

– Z dziejów rodu Krukowskich

– Karol Olgierd Borchardt, Znaczy kapitan (tłumaczenie na rosyjski)

– itd.

Kolegium Redakcyjne.

WP-3 (55)-2017