Tablica Ogłoszeń | 2016-05-16

Warsztaty dla nauczycieli szkół polonijnych — Lublin 2016

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach 11 lipca do 31 lipca 2016 odbędą się Warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych na Wschodzie. Przeznaczone są dla nauczycieli pracujących w szkołach polonijnych na terenie Ukrainy, Białorusi ,Rosji i Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Gruzji, Mołdawii, Uzbekistanu. Warunkiem uczestnictwa jest praca w placówkach oświatowych, zajmujących się nauczaniem języka polskiego i sprawne posługiwanie się językiem polskim, ponieważ językiem wykładowym będzie język polski.

 

Celem warsztatów jest podwyższenie kwalifikacji merytorycznych i metodycznych nauczycieli w zakresie nauczania języka polskiego, historii i kultury Polski, poprzez przekazanie im najnowszej wiedzy problemowej w formie wykładów i konwersatoriów. Warsztaty pozwolą także na przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych (np. praca z dziećmi i młodzieżą; zasady funkcjonowania systemu certyfikacji języka polskiego i możliwości zdawania egzaminów certyfikowanych), jak też administracyjnych (nowoczesne zarządzanie szkołą, zasady rekrutacji na studia w Polsce).

 

Uczestnicy warsztatów mają zapewnioną bezpłatną naukę, wyżywienie, zakwaterowanie i program kulturalno-turystyczny. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom kursu bezpłatnej opieki medycznej. Wszyscy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie na cały okres pobytu w Polsce. Ponadto wszyscy dojeżdżają do Lublina na własny koszt. Organizatorzy nie mają środków na zwrot kosztów podróży.

 

Aplikacje zgłoszeniowe należy składać do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie(moskwa.amb.polonia@msz.gov.pl) do 25.05.2016 r.  Bardzo prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanych. Ilość miejsc jest ograniczona.

 

Więcej informacji na temat Warsztatów znajdą Państwo na stronie: www.cjkp.umcs.lublin.pl

 

Z poważaniem,

 

Referat ds. Współpracy z Polakami w Rosji

Wydział Konsularny
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej
ul. Klimaszkina 4, 115127 Moskwa
tel. (+7 495) 23 11 553
( (Voip) +48 223 978 350 wew. 553
faks (+7 495) 23 11 555
e-mail:
moskwa.amb.polonia@msz.gov.pl
www.moskwa.msz.gov.pl

 

ankieta zgłosz.