Tablica Ogłoszeń | 2019-03-21

Warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (CJKP) organizuje Warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych (język polski, historia i kultura Polski) w dniach od 8 lipca do 28 lipca 2019 r. Warsztaty te przeznaczone są dla nauczycieli języka polskiego pracujących w szkołach polonijnych na Wschodzie (Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Gruzja, Mołdawia, Uzbekistan, Azerbejdżan). Warunkiem uczestnictwa jest praca w placówkach oświatowych, zajmujących się nauczaniem języka polskiego i sprawne posługiwanie się językiem polskim, gdyż językiem wykładowym jest język polski.

 

Celem warsztatów jest podwyższenie kwalifikacji merytorycznych i metodycznych nauczycieli poprzez przekazanie im najnowszej wiedzy problemowej w formie wykładów i konwersatoriów z zakresu, m.in., wykładów o tematyce historyczno-kulturowej oraz konwersatoriów z zakresu praktycznej nauki języka polskiego i kultury języka. Szczegółowe informacje na temat warsztatów znajdują się na stronie internetowej:https://www.umcs.pl/pl/cjkp.htm

 

Uczestnicy warsztatów mają zapewnioną bezpłatną naukę, wyżywienie, zakwaterowanie i program kulturalno-turystyczny. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom kursu bezpłatnej opieki medycznej. Wszyscy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie na cały okres pobytu w Polsce. Ponadto wszyscy dojeżdżają do Lublina na własny koszt (organizatorzy nie zwracają kosztów podróży).

 

W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy (jest on dostępny również na stronie internetowej CJKP). Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w warsztatach, prosimy o dokładne i czytelne (drukowanymi literami) wypełnienie formularza i przesłanie dokumentu pocztą (skan prosimy przesłać pocztą elektroniczną) na adres Wydziału Konsularnego do dnia 01.04.2019.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.

 

Z poważaniem,

 

Referat ds. Współpracy z Polakami w Rosji

Wydział Konsularny

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej

ul. Klimaszkina 4, 115127 Moskwa

tel. (+7 495) 23 11 553

faks (+7 495) 23 11 555

e-mail: moskwa.amb.polonia@msz.gov.pl

www.moskwa.msz.gov.pl

formularz-warsztaty-dla-nauczycieli-2019