Tablica Ogłoszeń | 2021-03-22

Witamy nową organizację — Stowarzyszenie Rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego

 

W dniu 18 lutego 2021 roku zostało zarejestrowane stowarzyszenie zwykle, o nazwie Stowarzyszenie Rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego

Jest kontynuacja w  rozszerzonej regule  stowarzyszenia rodzinnego powstałego w latach trzydziestych minionego wieku -Dowgiałłów i Dowgiałlo -Zawisza.

Stowarzyszenie Rodów WLK zrzesza osoby, które mają powiązania  rodzinne z WKL po kądzieli i po mieczu Przede wszystkim rodziny z Wileńszczyzny Kowieńszczyżny Laudy Żmudzi i Inflant polskich

Terenem działania Stowarzyszenie jest Rzeczypospolita Polska, ale może także działać na terenie innych państw z poszanowaniem prawa

Celami stowarzyszeniem jest odrodzenie wspólnoty kulturowej oraz integracja rodów wywodzących się z WKL. Propaguje tradycje ziemiańskie w oparciu o tradycyjne wartości chrześcijańskie

Zamierza prowadzić działalność wspomagającą rozwój wspólnot lokalnych Ma za zadanie tworzenie więzi społecznej poprzez integrowania rodów i  dbać o dobry  ich wizerunek.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez zbieranie dokumentacji ,opracowywanie materiałów dotyczących przeszłości rodzin, oraz znanych osobistości tych rodów. Zamierza organizować prelekcje i konferencje,  koncerty  zjazdy rodzinne i projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży . Zajmie się w miarę możliwości opieką nad nekropoliami rodzinnymi.

Będzie wspierało badania w zakresie historii rodów, genealogii i  genealogii  genetycznej Zajmie się pracą redakcyjna

Planowane są akcje charytatywne.

Posiada stronę internetową www.srwkl.pl

Stowarzyszenie Rodów WKL współpracuje  z wieloma organizacjami o podobnych celach takich jak PTZ SPSW i związki rodowe

Nie nadajemy tytułów i odznaczeń.

Zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie mające koligacje rodzinne z rodami WKL

 

Iwona Zawisza -Chrzanowska

Prezes SRWKL