Tablica Ogłoszeń | 2015-04-15

Wymiary polskości 2015. Warsztaty dla animatorów środowisk polonijnych

Wymiary polskości 2015. Warsztaty dla animatorów środowisk polonijnych

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Kierownik warsztatów: dr Małgorzata Rzeszutko-Iwan

cjikp

Warsztaty odbędą się w terminie: 06.07.2015 r.- 26.07.2015 r.

Projekt Wymiary polskości dotyczy współpracy z szeroko rozumianą Polonią. Jest przeznaczony dla 60 osób — związanych z Polską, jej historią i kulturą, animatorów środowisk polonijnych. Obejmuje swym zasięgiem następujące kraje: Australia, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Rosja, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy.
Działania podejmowane w ramach projektu (wykłady, prelekcje, warsztaty, program kulturalno-krajoznawczy itp.) promują wiedzę o Polsce współczesnej, polskiej historii i kulturze, podnoszą także kwalifikacje w zakresie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, ukazują sposoby aktywizowania środowisk polonijnych. Przyczyniają się tym samym do budowania więzi i wzmacniania bezpośrednich kontaktów Polonii z Polską. Działania podejmowane w ramach projektu zostaną pogrupowane według następującego klucza: 1) kultura, 2) język, 3) aspekty polityczno-ekonomiczne i historyczne.
Poruszane zagadnienia umożliwią doskonalenie kompetencji językowej w zakresie języka polskiego, zdobycie praktycznych umiejętności popularyzowania polskiego dziedzictwa narodowego oraz organizowania imprez promujących polską kulturę i tradycje narodowe, a także zdobycie lub poszerzenie wiadomości nt. pozycji Polski na geopolitycznej mapie świata.
Oferta dydaktyczna uzupełniona zostanie o program kulturalno-krajoznawczy (wycieczki: np. po Lublinie, do Kazimierza Dolnego, koncerty, seanse filmowe). Program dydaktyczny realizowany będzie przez doświadczoną kadrę, specjalizującą się w nauczaniu Polonii i cudzoziemców.
Uczestnicy projektu będą mieszkać i odbywać zajęcia na terenie miasteczka uniwersyteckiego. Do ich dyspozycji pozostają sale wykładowe, zbiory biblioteki Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS oraz Biblioteki Głównej UMCS, a także obiekty uniwersyteckie: Akademickie Centrum Kultury, przychodnia zdrowia i stołówka. Zapewniamy zakwaterowanie w domu studenckim w pokojach dwuosobowych oraz wyżywienie.
Zakres działań objętych projektem będzie służył budowaniu więzi i umacnianiu kontaktów Polonii z Polską, dialogu i współpracy pomiędzy Polonią z całego świata, a jednocześnie – poprzez wspieranie, inspirowanie aktywności Polonii – budowaniu prestiżu i pozycji diaspory polskiej na całym świecie oraz pozycji Polski poza jej granicami.

Rekrutacja
Osoby pragnące uczestniczyć w Warsztatach powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i przysłać go pod adres Centrum. Pierwszeństwo w procedurze rekrutacyjnej mają osoby aktywnie działające w środowisku polonijnym, które uprzednio nie uczestniczyły w innych kursach organizowanych przez polskie ośrodki naukowo-dydaktyczne.

http://www.cjkp.umcs.lublin.pl/index.php?page=kjikp