Tablica Ogłoszeń | 2015-04-23

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn Sądecczyzny” pod hasłem: Człowiek i żywioły

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy piszący po polsku autorzy. Na konkurs należy nadesłać nawiązujące do hasła wiersze, w ilości od jednego do dwóch w czterech egzemplarzach. Powinny to być teksty nigdzie niepublikowane, nienagradzane i niewysyłane na inne konkursy. Utwory prosimy opatrzyć godłem słownym. Winno być ono powtórzone na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail autora i krótką informację o nim. Autorów, którzy nie ukończyli 20 lat, prosimy o podanie obok tych danych, również daty urodzenia, nazwy szkoły, uczelni, lub zakładu pracy oraz oznaczenie swoich wierszy literą „M” (pod godłem). Autorów mieszkających na Ziemi Sądeckiej prosimy o napisanie na pracach konkursowych litery „S” (pod godłem).

Wszyscy uczestnicy konkursu rywalizują o nagrody pieniężne i wyróżnienia drukiem. Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda – 700 zł; II nagroda – 500 zł; III nagroda – 400 zł. Nagroda specjalna za najbardziej oryginalną interpretację hasła konkursowego – 500 zł. Dwie statuetki Starosty Nowosądeckiego „Srebrne Pióro Sądeckie” dla: 1/ najlepszego w tej edycji konkursu autora mieszkającego na Ziemi Sądeckiej; 2/ najlepszego autora w grupie młodzieży do lat 20. Wyróżnienia drukiem w almanachu pokonkursowym. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 26 września 2015roku w Nowym Sączu. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału. Nieobecność na tej uroczystości sprawia, iż nagroda staje się wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna zostanie przeznaczona na wspieranie twórczości literackiej w regionie.

Pokłosie konkursu znajdzie się w almanachu pokonkursowym. Oprócz utworów nagrodzonych autorów, opublikowanych w nim zostanie kilkadziesiąt innych wartościowych wierszy nadesłanych na konkurs. Ich autorzy nie otrzymują honorarium.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Organizatorzy konkursu: Grupa Literacka „Sądecczyzna”, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu. Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Nowosądeckiego.

Data zakończenia: środa, 20, maj 2015

Adres:

Sądecka Biblioteka Publiczna, 33–300 Nowy Sącz, ul. Franciszkańska 11.

Dodatkowe informacje:

Termin do 20 maja 2015 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki”.

Sekretarz jury (Grupa Literacka „Sądecczyzna”), tel. 606 957 138, e-mail: oksymoron2@gmail.com