Tablica Ogłoszeń | 2018-09-26

XIII FESTIWAL POLONIJNY „LOSY POLAKÓW 2018”

 

 

– to przegląd profesjonalnych i amatorskich dzieł multimedialnych z zakresu: filmu, telewizji, radia, Internetu, którego tematem przewodnim
w latach 2016 – 2022 roku jest Stulecie Odzyskania Niepodległości.
Zgłoszenia na XIII Festiwal Polonijny „Losy Polaków”  przyjmowane są do 30 września 2018 r.   www.warszawa.mazowsze.pl
Celem Festiwalu jest promocja polskiej historii, kultury, tradycji wśród odbiorców krajowych, a także wśród środowisk polonijnych w świecie, ich związków z Macierzą, losów Polaków mieszkających za granicą. Celami Festiwalu są również:

– nawiązanie lub zacieśnienie kontaktów Polaków mieszkających za granicą z Polską,

– wyszukiwanie i wspieranie wśród Polonii talentów z różnych dziedzin sztuki ,

– promocja laureatów Festiwalu w Polsce i zagranicą,

– wyszukiwanie wśród Polonii osób, które odniosły sukces w dziedzinie kultury, nauki, biznesu i ich promocja w kraju i zagranicą,

– wzmocnienie patriotyzmu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, poprzez multimedialne prezentację wzorów i autorytetów,

 

W 2018 roku Festiwal będzie realizowany w Warszawie, na Mazowszu i zagranicą w ścisłej współpracy z organizacjami polonijnymi, w tym z mediami polonijnymi na całym świecie, obejmując kraje UE o dużej imigracji w ostatnich latach, wschodnich sąsiadów Polski i państwa zamieszkania licznej Polonii – USA, Kanada, Australia.

PROGRAM NA LATA 2016 – 2022  (  w ramach Programu „Niepodległa”)

W związku z rocznicami wielkich w historii Polski wydarzeń w latach 2016 – 2022 wiodącym tematem Festiwalu
jest 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości i przewidziane są Nagrody Specjalne w tej kategorii.
Festiwal został włączony  do Programu „Niepodległa” Obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/festiwal-polonijny-losy-polakow-2018/
Ponadto każdego roku wyznaczane są dodatkowe ważne tematy:

2016 – 1050-lecie Chrztu Polski,

2017 – dwusetna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, 150-rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz rocznice związane z generałem Józefem Hallerem,

2018 – obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości,

2019 – osiemdziesiąta rocznica wybuchu II Wojny Światowej oraz siedemdziesiąta piąta rocznica Powstania Warszawskiego,

2020 – setna rocznica Bitwy Warszawskiej oraz czterdziesta rocznica powstania „Solidarności”.
2021 –  rola Polski i Polaków we współczesnym świecie.
2022 – zakończenie obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

PLANOWANE DZIAŁANIA

– pokazy krajowe nadesłanych prac we współpracy z samorządami lokalnymi, domy kultury, szkoły, parafie

– pokazy zagraniczne nagrodzonych prac z udziałem twórców– USA, Kanada, Australia, Białoruś, Litwa, Ukraina

– Dyskusja i konkursy:  wpływ Polaków na losy świata, jakie filmy powinny promować Polskę

– Program edukacyjny: Historia Polski i poezja – od Piasta do współczesności –A. Siedlecki
– Realizację z TV Polonia cyklu „Losy Polaków” – filmów i nagrań prezentujących sylwetki zasłużonych Polaków
– Tworzenie Leksykonu Multimedialnego Polonii i wsparcie Wielkiej Encyklopedii Dziedzictwa Polonii Świata

– Wsparcie Muzeum Multimedialne Pszczelarstwa w Urlach –międzynarodowe konferencje, warsztaty

HISTORIA FESTIWALU POLONIJNEGO “LOSY POLAKOW“
Historia Festiwalu Polonijnego “Losy Polaków” rozpoczęła się w roku 2004 w Warszawie.
Pierwsze Polonijne Przeglądy  Multimedialne (Audiowizualne) zostały zorganizowane w latach 2004-2005 w ramach Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów organizowanego w Warszawie
przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe KSF przy wsparciu Fundacji Polska – Europa – Polonia.

Inicjatorem i dyrektorem przeglądów i festiwali do dnia dzisiejszego jest wieloletni dyrektor Festiwalu Niepokalanów i prezes KSF – red. Zygmunt Gutowski, dziennikarz radia i telewizji, działacz „Solidarności”,  internowany w latach 1981-82 w Białołęce i Jaworzu. Dzięki jego zaproszeniu w festiwalach uczestniczyli filmowcy i dziennikarze radia i telewizji, a także Studia Video Gdańsk i Studia Solidarność. Już od roku 1987 zgłaszali oni filmy realizowane również poza cenzurą np. o Katyniu, Monte Cassino, Wołyniu, Wykusie, o bohaterach Armii Krajowej, żołnierzach Wyklętych  i Ruchu Solidarność. W roku 2005 Nagrodę Główną dla filmu z Australii ufundował śp. Lech Kaczyński jako Prezydent m.st. Warszawy. Festiwal trzykrotnie zmieniał swoją nazwę i miejsce. Pierwszy w latach 2004-2005 nosił nazwę Polonijny Przegląd Audiowizualny,  W latach 2006 – 2015 festiwal pod nazwą Polonijny Festiwal Multimedialny „Polskie Ojczyzny” organizowany był w Częstochowie przez Fundację Polska – Europa – Polonia we współpracy z Akademią Polonijną w Częstochowie. Patronat Osobisty nad Festiwalem do roku 2010  sprawował śp. Ryszard Kaczorowski –prezydent RP na Uchodźstwie, a także jego małżonka – Karolina Kaczorowska.

OSOBISTY PATRONAT HONOROWY XIII Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2018”
dr Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

PATRONAT HONOROWY XIII Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2018”
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

                 KOMITET HONOROWY XIII Polonijnego Festiwalu „Losy Polaków 2018”    (stan na dzień 25 września 2018r)

Anna Maria Anders – senator, sekretarz stanu,
pełnomocnik Rządu d/s Dialogu Międzynarodowego
Michał Dworczyk – minister, szef Kancelarii Premiera RP
Jan Kasprzyk – przewodniczący Komitetu d/s Kombatantów
i Osób Represjonowanych
bp Wiesław Lechowicz – delegat Konferencji  Episkopatu Polski
ds. Duszpasterstwa  Emigracji PolskiejDominik Tarczyński – poseł na Sejm RPJan Maria Jackowski – senator RP,
Jan Żaryn – senator RP,

Jadwiga Wiśniewska – poseł do Europarlamentu

prof. Jan Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej

 

ks. infułat Stanisław Świerczyński (W. Brytania)
– naczelny kapelan ZHP poza granicami PolskiJerzy Czartoryski – prezes Stowarzyszenie Jedność Narodu – KanadaJan Cytowski (Kanada) – były przewodniczący Rady Polonii Świata
Jacek Kurski – prezes Telewizji Polskiej SA
Andrzej Jaworski – b. poseł na Sejm RP
Krzysztof Skowroński – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Piotr Łukasz Andrzejewski – adwokat, b. senator RP
Wiesław Jan Wysocki  – profesor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego
ks. Infułat Ireneusz Skubiś – honorowy red. naczelny Tygodnika „Niedziela”

WSPÓŁORGANIZATORZY FESTIWALU
Fundacja POLSKA – EUROPA – POLONIA
 – organizator główny,
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich – prezes Krzysztof Skowroński
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy – prezes Anna Dąbrowska
Stowarzyszenie Polska Jedność Narodowa Ottawa (Kanada) – prezes Jerzy Czartoryski

Polonia-Tube (Kanada) –  red. Violetta Kardynal
Stowarzyszenie San Diego–Mazowsze (USA) – prezes prof. Janusz Supernak
Polski Salon Artystyczny San Diego (USA) – dyrektor Jerzy Barankiewicz
Kościuszko Heritage Inc, Sydney (Australia) – prezes Ernestyna Skurjat-Kozek
Ottoway Theatre , Polska Parafia , Adelajda (Australia) – ks. Marian Szablewski

Signis Białoruś , Festiwal Magnificat – prezes Jurij Goruliow

KOMITET ORGANIZACYJNY Festiwalu „Losy Polaków 2018”:

Zygmunt Gutowski – prezes Fundacji PEP, dyrektor programowy Festiwalu  tel. +48 602126206

Ryszard Łączyński – dyrektor Festiwalu tel.  +48 502496182

Magdalena Kozerska – dyrektor organizacyjny Festiwalu +48 502496181

Paweł Woldan – reżyser filmowy i telewizyjny, przewodniczący Jury Festiwalu

===================================================================================

Fundacja Polska-Europa-Polonia, ul.  Witolińska 6/44;  04-185 Warszawa, POLSKA

internet:  www.warszawa.mazowsze.pl, e-mail: pep@fundacjapep.pl ; pep@warszawa.mazowsze.pl

Konto: Bank Pekao S.A.  nr. 46 1240 1053 1111 0010 0567 7112

============================================================================

zglosz2018rtf