Tablica Ogłoszeń | 2015-04-23

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka”

Organizatorzy: Rzym.-Kat. Parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Krośnicach, Urząd Gminy w Krośnicach, Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach. Patronat honorowy: ks. Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita wrocławski.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu czterech wierszy w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego (dodatkowo: mile widziane dyskietki lub płyty z zapisanymi tekstami, co umożliwi łatwiejszy druk tomiku i wykluczy błędy w druku). Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, wiersze, które nadejdą po terminie (jak zawsze decyduje data stempla pocztowego), te, które zostaną przesłane drogą mailową lub zestawy posiadające więcej wierszy niż przewiduje komunikat czy też zestawy nadesłane tylko w jednym egzemplarzu. Prosimy o nie przesyłanie wierszy, które zostały już wysłane na inne konkursy poetyckie, gdyż często następuje dublowanie nagród, co nie jest uczciwe, stanowi jakby zaprzeczenie owej ludzkiej twarzy, o którą walczymy. Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres mailowy, krótką notkę biograficzną potrzebną do umieszczenia w tomiku konkursowym).

Organizatorzy przewidują nagrody główne (pieniężne), wyróżnienia główne (nagrody rzeczowe) oraz wyróżnienia dodatkowe (do druku). Ponadto organizatorzy zapewniają zwrot kosztów podróży, nocleg oraz wyżywienie (obiadokolację i śniadanie), oczywiście tylko dla zaproszonych laureatów. O rozdziale nagród zadecyduje profesjonalne jury. Uroczyste finały odbędą się dn. 10 października 2015 r. w Krotnicach. Nadesłanie wierszy na konkurs oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie lub
okolicznościowym tomiku. Nie przewidujemy możliwości wysyłania pocztą nagród czy wyróżnień. Organizatorzy nie przewidują także możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z uczestnikami konkursu, oceniania ich tekstów, indywidualnego powiadamiania wszystkich uczestników (o finałach zostaną powiadomieni jedynie laureaci) ani odsyłania nadesłanych tekstów.

Data zakończenia: niedziela, 31, maj 2015

Adres:

Ks. Wacław Buryła, ul. Polna 2, 56–320 Krośnice

Dodatkowe informacje:

tel. kom. 693 104 588; tel. 71 383 09 13 (wieczorami); e-mail: wacburyla@wp.pl