Tablica Ogłoszeń | 2020-04-10

Zaproszenie na imprezę kulturalno-oświatową «Poezja polska w tłumaczeniach rosyjskich»

 

Związek Organizacji Polskich «Jedność» oraz Moskiewska Organizacja Polonijna «Jedność» mają zaszczyt zaprosić Państwa na imprezę kulturalno-oświatową «Poezja polska w tłumaczeniach rosyjskich», która odbędzie się w dniu 18 kwietnia br. o godzinie 14.00 na stronie internetowej konferencji ZOOM (identyfikator konferencji № 121 905 076). Aby połączyć się z konferencją Zoom, kliknij: https://zoom.us/j/121905076.

 

Nasze spotkanie będzie poświęcone kulturze polskiej. Zapoznamy się z polską poezją i jej tłumaczeniami na język rosyjski. Autorzy projektu ujawnią specyficzne właściwości tłumaczeń i pozwolą cieszyć się wysokimi przykładami twórczości poetyckiej naszych krajów.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do nas w charakterze gości i/lub do wzięcia udziału w przemówieniach, prezentując wiersz ulubionego polskiego autora w oryginale lub w tłumaczeniu. Przygotowaliśmy tę imprezę dla PAŃSTWA i będziemy bardzo szczęśliwi, że się zobaczymy!

 

Prezes Związku Organizacji Polskich «Jedność»
Aleksander Sielicki
i zespół autorów projektu.

 

Союз польских организаций «Единство» и Московская полонийная организация «Единство» имеют честь пригласить Вас на культурно-просветительское мероприятие «Польская поэзия в русских переводах», которое состоится 18 апреля 2020 г. в 14.00 на площадке онлайн-конференций ZOOM (идентификатор конференции № 121 905 076). Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: https://zoom.us/j/121905076.

 

 Наша встреча будет посвящена польской культуре. Вы познакомитесь с польской поэзией и её переводами на русский язык. Авторы проекта раскроют особенности переводов и позволят насладиться высокими образцами поэтического творчества наших стран.

 

Мы приглашаем всех желающих присоединиться к нам в качестве гостя и/или принять участие в выступлениях, предложив стихотворение любимого польского автора в оригинале или в переводе. Мы готовили мероприятие для ВАС и будем очень рады ВАС видеть!

 

Председатель Союза польских организаций «Единство»
Александр Селицкий
и коллектив авторов проекта.