Tablica Ogłoszeń | 2015-04-15

Zaproszenie na szkołę letnią dla liderów organizacji polskich ze Wschodu

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprasza na I edycję 10-dniowego cyklu szkoleń dla młodych liderów organizacji polskich i polonijnych z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Celem projektu jest podniesienie kompetencji liderów organizacji polonijnych w zakresie zarządzania projektami oraz realizacji przedsięwzięć partnerskich ze szczególnym naciskiem na przedsięwzięcia realizowane wspólnie z partnerami z Polski.

Wykłady, warsztaty i debaty poprowadzą wybitni eksperci reprezentujący różne dziedziny wiedzy i działalności publicznej. Obok ekspertów i intelektualistów zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego, polityków, biznesmenów, dziennikarzy, artystów, przedstawicieli administracji, samorządu i organizacji pozarządowych.

Szkoła letnia odbędzie się w dniach 2-12 lipca 2015 roku w Krakowie.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy: zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz częściowy zwrot kosztów podróży.

Osoby zainteresowane udziałem w szkole letniej będą musiały spełnić następujące kryteria kwalifikacji:

— być aktywnymi członkami organizacji polskich i polonijnych działającymi w Ukrainie, Białorusi, Litwie lub w Rosji

— wykazać się doświadczeniem w realizacji / udziale w realizacji przynajmniej dwóch przedsięwzięć kierowanych do lokalnej społeczności polskiego pochodzenia w kraju zamieszkania

— posługiwać się j. polskim w stopniu umożliwiającym swobodny udział w szkole letniej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkole letniej prosimy o przesłanie drogą mailową swojego CV, listu motywacyjnego oraz informacji na temat zrealizowanych/współorganizowanych przedsięwzięć kierowanych do lokalnych społeczności polskiego pochodzenia w kraju zamieszkania w terminie do 5 maja 2015 roku.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres Pani Anny Góral a.goral@regiony.org.pl , a załączając do wiadomości Ambasadę RP w Moskwie (moskwa.amb.polonia@msz.gov.pl ).

Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać w języku polskim.

Wszelkich informacji na temat szkoły letniej udziela Pani Anna Góral

Tel: +48 12 421 74 65

Email: a.goral@regiony.org.pl

informacje o prelegentach

RAMOWY PROGRAM SZKO__Y LETNIEJ

zaproszenie