Tablica Ogłoszeń | 2016-08-24

Zeszyt ćwiczeń „POLSKI krok po kroku – junior 1” jest już dostępny w sprzedaży!

Wiadomość nie wyświetla się prawidłowo? Otwórz w przeglądarce.www.e-polish.eu | info@e-polish.eu

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, że w sprzedaży jest już dostępny  zeszyt ćwiczeń do podręcznika „POLSKI krok po kroku – junior 1”.

Zeszyt ćwiczeń to:

– rzetelna powtórka i dodatkowa praktyka lekcja po lekcji

– urozmaicone, nastawione na praktyczne użycie języka ćwiczenia gramatyczne

– zadania doskonalące wszystkie sprawności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem i pisanie

– nowe dialogi i teksty

– dodatkowe słownictwo

Spis treści i przykładowe rozdziały z „Zeszytu ćwiczeń” można zobaczyć tutaj.

Dla tych z Państwa, którzy nie znają jeszcze serii „Junior” umieszczamy krótki opis serii:

„POLSKI krok po kroku – junior” jest to nowoczesny podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat.  Ciekawe, motywujące i pełne humoru lekcje zachowują właściwe proporcje między gramatyką, słownictwem oraz doskonaleniem wymowy i umiejętności komunikacyjnych. Od samego początku bazują tylko na języku polskim, dzięki czemu zachęcają młodych ludzi do mówienia i myślenia wyłącznie w tym języku.

Podręcznik składa się z dziesięciu rozdziałów przeznaczonych na około 60 godzin nauki, a poruszane zagadnienia odpowiadają połowie poziomu A1. Każdy rozdział dzieli się na cztery podrozdziały, które dodatkowo zakończone są częścią powtórzeniową i fakultatywnym rozdziałem „PLUS dla ambitnych”, z uzupełniającymi trudniejszymi materiałami.

Do każdego rozdziału został opracowany słowniczek nowo poznanych słów i wyrażeń przetłumaczonych na angielski, niemiecki i rosyjski.

Do książki dołączona jest płyta CD mp3 obejmująca ponad 2,5 godziny nagrań.

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną ulotką informacyjną, spisem treści oraz przykładowymi rozdziałami, nagraniami i fragmentem słowniczka.

Przykładowe materiały:

0. Ulotka informacyjna

1. Spis treści

2. Słowniczek

3. Zestawienie słownictwa

4. Rozdziały:

a) 1_start (powitania; pożegnania; podstawowe zwroty)

b) 1A (prezentacja; zaimki osobowe; czasownik być)

c) 1B (alfabet; liczebniki 1-10; literowanie)

d) 1D (koniugacja -m, -sz; kraje, miasta)

e) 2C (kolory; Czy to jest…?; jaki? jaka? jakie?)

f) 3C (umieć + bezokolicznik; Co umiesz robić?)

g) 4 Plus dla ambitnych

5. Nagrania:

a) Lekcja 1: 002, 003, 005, 015, 028

b) Lekcja 2: 037

c) Lekcja 3: 062

d) Lekcja 4: 102

Zamówienia na podręcznik można składać w naszej księgarni internetowej: e-polish.eu lub pisząc na:info@glossa.pl

Z poważaniem

Tomasz Stempek
tomasz.stempek@glossa.pl

polish-courses.com
Dietla 103/1, 31-031 Kraków, Polska
T: +48 12 429 40 51 | F: +48 12 422 57 76
E: info@e-polish.eu | W: www.e-polish.eu