Tablica Ogłoszeń | 2015-09-14

Znaczenie mediów polonijnych dla Polaków mieszkających w Federacji Rosyjskiej (Ankieta)

Witam Państwa serdecznie!

Jestem doktorantką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Moja rozprawa doktorska dotyczy mediów polonijnych funkcjonujących w 4 państwach świata, m.in. w Rosji oraz USA. Obecnie przeprowadzam anonimowe ankiety dot. znaczenia mediów polonijnych dla Polaków oraz potomków Polaków mieszkających w Rosji. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę możliwości jakie daje Internet, łączę ankietę. Sposób ten pozwoli na dotarcie ankiety do szerokiego grona potencjalnych respondentów. Będę wdzięczna za każdą pomoc.
Poniżej przesyłam link.

Z poważaniem,
Marlena Kaczmarek

http://www.ankietka.pl/ankieta/199668/znaczenie-mediow-polonijnych-dla-polakowmieszkajacych-w-federacji-rosyjskiej.html