Полонийные организации

Название
Kongres Polaków w Rosji
Место
Moskwa
Электронная почта
Телефон
+7 495 231‒16‒38
Fax
Adres
123557 Bolszoj Tiszinskij piereułok 1, Moskwa, Rosja
Zakres działania
FEDERALNA POLSKA AUTONOMIA NARODOWO-KULTURALNA „KONGRES POLAKÓW W ROSJI”

Zanim nazwa „Federalna Polska Autonomia Narodowo-Kulturalna” weszła do powszechnego użytku członkowie Polonii rosyjskiej musieli włożyć wiele wysiłku i pracy, aby słowa te znalazły swoje umocowanie prawne i odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wraz z upadkiem ZSRR rozpoczął się kilkuetapowy proces formalizowania „Polskiej Autonomii Narodowo-Kulturalnej”.

W 1992 na I zjeździe organizacji polonijnych z inicjatywy dziesięciu tychże lokalnych organizacji został powołany „Kongres Polaków w Rosji”. 5 lat później doszło do II zjazdu, by w końcu na otwarcie XXI wieku (III zjazd miał miejsce w 2003r.) podjąć doniosłą w swoich skutkach decyzję o stworzeniu Polskiej Federalnej Autonomii Narodowo-Kulturalnej „Kongres Polaków w Rosji”, w skład której weszły Autonomia Narodowo-Kulturalna Polaków w Moskwie „Dom Polski", Irkucka Obwodowa Organizacja Społeczna „Polska Autonomia Kulturalna „Ogniwo”, Krasnojarska Regionalna Autonomia Narodowo-Kulturalna „Dom Polski” oraz przedstawiciele regionalnych organizacji społecznych Polaków Abakanu, Barnauła, Bijska, Władykaukazu, Wołgogradu, Władywostoku, Jekaterynburga, Kazania, Jarosławia, Kaliningradu, Krasnodaru, Mineralnych Wód, Nalczyka, Nowosybirska, Orenburga, Permu, Penzy, Rostowa nad Donem, Petersburga, Samary, Smoleńska, Saratowa, Tomska, Togliatti, Tiumienia, Ufy, Ułan-Ude, Usola Syberyjskiego i stanicy Anapskaja.

Od tamtego momentu do „Kongresu Polaków w Rosji” przyłączały się kolejne organizacje, osiągnąwszy obecnie liczbę 55.
Название
Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna “Polonia” Republiki Chakasji,
Место
Abakan
Электронная почта
Телефон
+7 (390-2) 34-66-67, Kontakt w Polsce: 780 586 988.
Fax
+7 (390-2) 22-72-79.
Adres
735, 655019, m. Abakan Federacja Rosyjska.
Zakres działania
Stowarzyszenie założone jest w celu rozwoju narodowej świadomości obywateli rosyjskich polskiego pochodzenia, zachowania i rozwoju języka polskiego i kultury, polskich tradycji narodowych, umocnienia różnorodnych kontaktów Polaków z Rzeczpospolitą Polską oraz z innymi stowarzyszeniami polonijnymi za granicą.
Prezesem Zarządu w roku 1993 był student Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a obecnie dr nauk humanistycznych historyk Sergiusz Leończyk. Pełni tę funkcję obecnie 4. kadencję.
Название
Centrum Kultury Polskiej „Nasz Dom”
Место
Anapa
Электронная почта
Телефон
+7 918 040‒65‒61
Fax
Strona www
Adres
ul. Leningradzkaja 56, 353410, stanica Anapskaja, Krasnodarskij Kraj, Rosja
Zakres działania
Название
Archangielska Regionalna Organizacja Społeczna "Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Polonia"
Место
Archangielsk
Электронная почта
Телефон
+ 7 911 55 11 812; 8182 661632
Fax
Adres
ul. Awiacionnaja, 7/76, 163053 m. Archangielsk, Rosja
Zakres działania
Название
Kotłaski Miejski Kulturalno-Oświatowy Ruch Społeczny "Polonia Kotłaska"
Место
Kotłas
Электронная почта
Телефон
+7 921 29 38 109
Fax
Adres
Adres: Majakowskiego 26/37, 165300, m. Kotłas, Rosja
Zakres działania
Название
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ”Polonia"
Место
Murmańsk
Электронная почта
Телефон
+7 9217247496
Fax
Strona www
Adres
Zakres działania
Название
Tomska Regionalna Organizacja Społeczna Centrum Kultury Polskiej „Dom Polski”
Место
Tomsk
Электронная почта
Телефон
8 (3822) 41-74-87 +7 960 971 23 19
Fax
8 (3822) 41-74-87
Adres
Zakres działania
Название
Wspólnota Kultury Polskiej w Kaliningradzie
Место
Kaliningrad
Электронная почта
Телефон
+7 906 2385525
Fax
Adres
ul. Czaadajewa, 21/25, 236039, m. Kaliningrad, Rosja.
Zakres działania
Местная Польская Национально-Культурная Автономия г. Калининграда «POLONIA» — общественная организация, в которой объединены любители польского языка, польской культуры, зарегистрированная в 2004 году. Наша деятельность направлена на распространение и популяризацию польского наследия — языка, традиций, литературы, искусства и т.д. Ранее организация осуществляла свою деятельность под названием «Общество польской культуры Калининградской области, региональное» (год основания — 1992), была первой полонийной организацией в Калининградской области.

Руководит организацией Председатель Автономии — Рогачикова Елена, которая является также и одним из учредителей.
Название
Polska Autonomia Kulturalna „Ogniwo”
Место
Irkuck
Электронная почта
Телефон
Podaj telefon do organizacji
Fax
Adres
Zakres działania
W dniu 1 czerwca 1990 r. w Irkucku powstało Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe (PSKO) „Ogniwo”. Z dniem 6 września 2000 r. zostało przekształcone w Polską Kulturalną Autonomię (PKA) „Ogniwo”. W tłumaczeniu z języka polskiego słowo „Ogniwo” znaczy «Звено». Nazwa jest głęboko symboliczna. Nawiązuje do duchowej łączności Polonii Syberyjskiej z Macierzą, obrazowo przypomina o historycznych korzeniach polskiej tradycji narodowo-kulturalnej w regionie bajkalskim. Jeszcze na początku XX wieku pod tą nazwą w Irkucku działało Polskie Towarzystwo (dość często nazywane Polsko-Litewskim Klubem), które zostało powołane głównie przez zesłanych na Sybir Polaków. To dziedzictwo historyczne pozwoliło w 1990 r. w czasie zakładania PSKO/PKA „Ogniwo” zaświadczyć o odrodzeniu się już zgromadzonego w Irkucku i regionie doświadczenia i tradycji polskiego życia narodowo-kulturalnego. Przy tym „Ogniwo” nie ograniczyło się do rozwoju własnej diaspory, ale za główny kierunek swojej działalności wyznaczyło pokonywanie wszelkich narodowych ograniczeń i ksenofobii, poszerzanie narodowo-kulturalnych horyzontów, kontaktów oraz współpracy z wielonarodowym środowiskiem w Regionie Bajkalskim.

Z minionych 20-stu lat swego istnienia PSKO/PKA “Ogniwo” ma dużo ważnych osiągnięć i rezultatów: setki przemówień i wystąpień w środowisku oraz w spoleczności regionu i poza jego granicami, 8-krotne obchody Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Irkuckim i 2-krotne obchody Dni Kultury Obwodu Irkuckiego w Polsce, międzynarodowe konferencje naukowe i sympozja, różnorodne imprezy tematyczne i wieczory literacko-muzyczne, działalność koncertowa i udział zespołów wokalno-tanecznych „Ogniwa” w festiwalach w Polsce i Rosji, szeroka działalność archiwalno-historyczna, naukowa, szkolna i wydawnicza, uczestnictwo w programie wizytowania Obwodu Irkuckiego przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych i społecznych RP, bliskie kontakty ze środkami masowego przekazu w Rosji i poza jej granicami.
Название
Krasnodarska Organizacja regionalna Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne "Jedność"
Место
Krasnodar
Электронная почта
Телефон
Tel.: +7 (918) 217-90-77
Fax
Adres
350000, Rosja, m. Krasnodar, .ul.Krasnoarmiejskaja,53. Pok. 4/II.

Adres do korespondencji: 350040, Rosja, m.Krasnodar, ul. Stawropolskaja, 149. KubGU. FISMO. Pok. 253.
Zakres działania
Польский центр «Единство» был основан в 1994 г. стараниями его первого председателя Марии Барбары Гущиной, а также активистов польской общины. В 1996 г. после отъезда Гущиной из Краснодара председателем «Единства» был избран профессиональный журналист, а ныне д ф. н., профессор Кубанского госуниверситета Александр Осташевский. В 2001 г. председателем центра стал его нынешний руководитель – к. и. н., доцент Кубанского госуниверситета Александр Селицкий.
Первоначально Польский центр был городской организацией, но, учитывая масштабы его работы, в 2006 г. он был преобразован в Краснодарскую региональную общественную организацию Польский национально-культурный центр «Единство».
За 20 лет стараниями членов центра была организована школа польского языка и культуры, создан фольклорно-этнографический ансамбль «Сковронэк», проводятся международные научные конференции «Поляки в России», конкурсы детского изобразительного творчества «Россия – Польша», составлена база данных об истории поляков Северного Кавказа, выявлены и документированы памятные места, связанные с жизнью и деятельностью кавказской полонии, стали регулярными Дни польской культуры на Кубани и Дни польского кино.
Польский центр «Единство» поддерживает культурно-просветительскую деятельность поляков и лиц, интересующихся польской культурой, способствует сохранению и распространению польского языка, национальных традиций, культурного наследия и уклада жизни, содействует восстановлению родственных связей поляков в РФ с поляками за рубежом и многое другое.
Название
Екатеринбургская городская общественная организация ПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛЯРОС»
Место
г.Екатеринбург
Электронная почта
Телефон
+7 904 161 25 32 +7 919 770 89 39 +7 922 207 38 44
Fax
Adres
Ул.Пирогова 4, кв 189, 620028 Екатеринбург, Россия
Zakres działania
Екатеринбургская городская общественная организация ПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛЯРОС» было зарегистрировано в Министерстве юстиции Свердловской обл. 19 марта 1992 г. Общество объединило не только людей, имеющих польское происхождение, но и любителей польской культуры, языка, литературы, кино. «Полярос» является членом Конгресса Поляков России.
Деятельность общества протекает в нескольких направлениях:
1. пропаганда польской культуры;
2. изучение истории поляков на Урале;
3. сохранение народных и религиозных традиций;
4. изучение польского языка.
Название
Ростовская Городская Общественная Организация Национально-Культурная Автономия «Союз Поляков Дона РГОО НКА «Союз поляков Дона»
Место
Ростов-на-Дону
Электронная почта
Телефон
+7 909 423 423 7
Fax
Adres
Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна,12
Почтовый адрес: 344114 г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, дом № 27Б, кв.11
Zakres działania
Дата создания организации - 11 сентября 2012 года (в связи с решением части членов организации после смены руководства выйти из Ростовской национальной общественной организации «Полония Дона»)
важнейшие события в жизни организации:
С самого начала создания организации, в первую очередь, уделяется внимание ознакомлению с культурой и историей поляков на Дону, изучению истории и культуры Польши.
С 11 сентября 2013 года проведены следующие мероприятия. Выставка в музее изобразительных искусств «Поляки на Дону», которая прошла с большим успехом. Получила положительные отзывы в прессе. Открытие выставки освещалось в новостных программах на телевидении. Посетители выставки оставили много доброжелательных откликов. По итогам выставки снят фильм, который можно посмотреть по ссылке http://www.aitmedia.ru/rubrik/grazhd-obshch/video/78.
Проводятся ежегодные мероприятия, посвященные всем праздничным датам: Рождество, Пасха, Национальный праздник 3 мая, День независимости Польши 11 ноября, день учителя 14 октября, День поминовения усопших 2 ноября и др. Рождественские праздники проходили в музее изобразительных искусств с приглашением большого числа гостей с детьми. В 2015 году Рождественский праздник прошел в Доме журналистов. Был поставлен рождественский спектакль силами членов организации. На этом мероприятии были вручены графические работы художников М. Ордынской, Н. Курманаевской и Е. Курманаевской с их автографами (иллюстрации к детским сказкам) детскому клинико-диагностическому центру «Здоровье» и часть фотографий из альбома Варшавского университета, также часть фотографий из альбома Варшавского университета была вручена кардиохирургическому центру областной клинической больницы. Все работы были подготовлены, распечатаны в А2 формате и оформлены в красивые рамки. Это было сделано в благодарность за комплексное обследование и лечение членов польской диаспоры вне зависимости от принадлежности к «Союзу поляков Дона». Комплексное обследование было проведено на высочайшем уровне и совершенно бесплатно.
Проведена выставка фотографий из альбома Варшавского Университета, которую посетил господин Посол Республики Польши в России Войцех Зайончковский. Выставка прошла успешно, было много посетителей и хорошие отзывы. Все мероприятия освещались в прессе. В рамках мероприятий «Полонез над Доном» в мае 2015 года проведена научно - практическая конференция с изданием сборника.
Ежегодно в мае месяце наша организация принимает активное участие в международном выставочном проекте «Славянский мир» и научно – практических конференциях в рамках этого проекта. Ежегодно участвуем в научно – практических конференциях в Старочеркасском историко- архитектурном музее – заповеднике с публикациями.
Проведена экскурсия для детей и взрослых в музей ЮНЦ РАН совместно с прихожанами костела в июне 2015 г., за что от имени «Союза поляков Дона» выразили благодарность: Члену президиума РАН академику Матишову Геннадию Григорьевичу и тем, кто провел для нас экскурсии: заместителю директора по научной работе Кринко Евгению Федоровичу; научному сотруднику ИСЭГИ ЮНЦ РАН Афанасенко Владимиру Ивановичу; и.о. ученого секретаря ЮНЦ РАН к.б.н. Титову Вадиму Владимировичу.
Заключен в 2015 году договор о сотрудничестве с ГАРО и областным комитетом по управлению архивным делом Ростовской области. С их помощью получен ответ на запрос из Польши, переданный Отцом Збигневым. Ведутся работы по поиску материалов о поляках на Дону для последующего издания книги.
Один раз в год проводится турнир по боксу на призы «Союза поляков Дона».
Создана команда по боксу «Гвардия».
Вручены призы от «Союза поляков Дона» на региональном конкурсе «Ангел с небушка прилетел» в гимназии №35 за «самого доброго ангела». И теперь эта номинация будет постоянной.

Заключен договор о сотрудничестве с Донским Техническим Университетом .
Создан фольклорно - христианский ансамбль «Каролинка»(07 февраля 2016 года)
Создан фольклорный дуэт «Дарка и Лелек» « Darka & Lоlek» (07 февраля 2016 года)
Название
Saratowska Regionalna Organizacja Społeczna Narodowo-Kulturalne Centrum „Polonia".
Место
Saratów
Электронная почта
Телефон
+7 8452 60-44-40
Fax
+7 8452 60-44-40
Adres
ul. Szełkowicznaja 4, pok. 11, Saratów, Rosja, 410056
Zakres działania
21 kwietnia 1992 roku nasza organizacja była zarejestrowana jako Narodowo-Kulturalne Centrum „Dom Polski”.
ale od roku 2013 utraciła status osoby prawnej i działała w statusie niezarejestrowanym.

Od 15 września 2017 roku organizacja została przerejestrowana i ponownie uzyskała status osoby prawnej.

Na dzień dzisiejszy do organizacji należy ponad 105 członków – polaków i osób pochodzenia polskiego. Zgodnie z danymi ostatniego spisu ludności w obwodzie Saratowskim o przynależności do narodu polskiego zgłosiło 1183 osoby (zgodnie z neoficjalnymi danymi – od 14 do 40 tys. osób). Są to przede wszystkim uczeni, pracownicy związani z kulturą i edukacja, biznesmeni.
Od czasu założenia do dnia dzisiejszego, w ramach realizacji celów statutowych, zostały zaplanowane i przeprowadzone przez naszą organizację różne przedsięwzięcia. Najważniejszymi z nich były:
- w maju 1994 roku „Polski Dom” zorganizował prezentację, na którą byli zaproszeni Konsul Generalny RP w Moskwie, przedstawiciele mniejszosci narodowych zamieszkujących obwod Saratowski, delegacje wszystkich wyznań religijnych, a także przedstawiciele miejscowych władz.
- od 1994 roku siłami członków naszej organizacji prowadzone były kursy języka polskiego dla dzieci i dorosłych.
- od 2000 roku w ciągu wielu lat w Saratowie wykładali nauczyciele języka polskiego z Kraju - panie Magdalena Szeląg i Bożena Antczak, pan Grzegorz Bednarek.
- od 1995 roku dzięki Senatowi RP, zgodnie z programem organizacji „Wspólnota Polska” w Warszawie, przy pomocy Konsulatu Generalnego w Moskwie, osobistym zaangażowaniu pani Haliny Romanowej Prezesa "Kongresa Polaków w Rosji" nasze dzieci wyjeżdżają na wakację do Polski.
- od 1996 roku istnieje dziecięcy zespół wokalny "Dzwoneczki”.
- w styczniu 1999 roku został założony żeński zespół chóralny „Saratowska Polonia”.
- od maja 1999 roku NKC „Dom Polski” wydawaliśmy w języku polskim i rosyjskim biuletyń informacyjny „Polska”.
- w sierpniu 2000 roku, na zaproszenie Marszałka Wojewodztwa Podkarpackiego grupa młodzieży odpoczywała w polskim mieście Rzeszów.
- od grudnia 2000 roku „Polski Dom” stałe organizuje wystawy dziecięcych rysunków na tematy Bożonarodzeniowe i Wielkanocne. Na pierwszę wystawę przybył Pan Adam Perłowski Konsuł RP w Moskwie.
- od 2001 r. przez bez mała dwa lata w lokalnym radiu „Radio -S Saratów” była prowadzona cotygodniowa audycja, tematem której była polska muzyka rozrywkowa. Program miał tytuł „Gramofon” i cieszył się popularnością wśród Saratowian. Autorem była Natalia Głazunowa.
- od 2002 do 2007 roku NKC „Dom Polski” zorganizował 5 Festiwali piosenki polskiej „Polska w sercu”. W festiwalach uczestniczyło ponad 500 amatorskich artystów różnych narodowości, któży śpiewali w języku polskim. Na pierwszy festiwal przebyła Konsuł RP w Moskwie pani Wioletta Sobierańska.
- w 90-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, przez Saratowską Regionalną Organizację Społeczną «Narodowo-Kulturalne Centrum „Polonia” został zorganizowany koncert.
- 20 marca 2011 roku w Miejskim Centrum Kultur Narodowych w Saratowie odbył się Festiwal pamięci Anny German “Czekajcie na wiosnę”. Organizatorem festiwalu była Saratowska Regionalna Organizacja Społeczna Polski Narodowo-Kulturalne Centrum „Polonia” wspólnie z Centrum kultur narodowych, przy wsparciu Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie.
- od maju 2015 roku zaczęliśmy uczestniczyć w Saratowskim miejskim przedsięwzięcie “Noc bibliotek”
- od lata 2015 roku w Saratowskiej Regionalnej Organizacji Społecznej “Polski Narodowo-Kulturalne Centrum „Polonia” działa grono «Moja karta», przygotowujące do egzaminu na kartę Polaka
- w grudniu 2015 roku zorganizowaliśmy obchody Wigilii w Saratowie
- 09.04.2016 odbyła się konferencja o historii i kulturze Polski w Centrum Polskim w Saratowie, zrealizowana przez naszą organizację.
- 02.05.2016 zostały zorganizowane przez naszą organizację obchody Dnia Polaków za granicą
- 19.05.2016 przy naszym wsparciu został przeprowadzony dzień piśmiennictwa słowiańskiego w Uniwersytecie Państwowym w Saratowie
- 30.05.2016 wzięliśmy udział w Saratowskim miejskim przedsięwzięcie “Noc bibliotek”
- 17.08.2016 zorganizowaliśmy obchody historycznej pamiętnej daty “Cud nad Wisłą”
- od lipca do grudnia 2016 roku, przy wsparciu konsulatu na bazie Narodowo-Kulturalnego Centrum „Polonia” trwały kursy języka polskiego, liczba uczestników - 30 osób
- 14.01.2017 odbyła się konferencja w jedynym Saratowskim katolickim kościele świętych apostołów Piotra i Pawła o stanie miejskiej polskiej społeczności
- 15.05.2017 zrobiliśmy coroczną imprezę kulturalną “Dzień piśmiennictwa słowiańskiego” w Uniwersytecie Państwowym w Saratowie
- w ramach współpracy z kościołem katolickim zorganizowaliśmy 12.07.2017 wycieczkę po konserwatorium Saratowskim dla pielgrzymów z Europy
- 06.08.2017 przy wsparciu konsulatu na bazie Narodowo-Kulturalnego Centrum „Polonia” znów rozpoczęły się studia na kursach języka polskiego, które będą trwać do końca 2017 roku, liczba uczestników - 30 osób
- 02.09.2017 na cześć 25 rocznicy naszej organizacji przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy imprezę "Mozaika Jesienna"
- 03.09.2017 chór polski "Polonia Saratowska" przy udziale naszej organizacji skutecznie wystąpił na Saratowskim regionalnym festiwalu "Wołga - rzeka narodów"
- 01.10.2017 w Centrum Narodowo-Kulturalnym «Polonia» w Saratowie odbyły się warsztaty malowania dla amatorów "Szkice polskie".
Название
Archangielska Regionalna Organizacja Społeczna "Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Polonia"
Место
Электронная почта
Телефон
+ 7 911 55 11 812; 8182 661632
Страница в Интернете
Адрес
ul. Awiacionnaja, 7/76, 163053 m. Archangielsk, Rosja
Название
Centrum Kultury Polskiej „Nasz Dom”
Место
Электронная почта
Телефон
+7 918 040‒65‒61
Адрес
ul. Leningradzkaja 56, 353410, stanica Anapskaja, Krasnodarskij Kraj, Rosja
Название
Kongres Polaków w Rosji
Место
Электронная почта
Телефон
+7 495 231‒16‒38
Страница в Интернете
Адрес
123557 Bolszoj Tiszinskij piereułok 1, Moskwa, Rosja
Oбъем
FEDERALNA POLSKA AUTONOMIA NARODOWO-KULTURALNA „KONGRES POLAKÓW W ROSJI”

Zanim nazwa „Federalna Polska Autonomia Narodowo-Kulturalna” weszła do powszechnego użytku członkowie Polonii rosyjskiej musieli włożyć wiele wysiłku i pracy, aby słowa te znalazły swoje umocowanie prawne i odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wraz z upadkiem ZSRR rozpoczął się kilkuetapowy proces formalizowania „Polskiej Autonomii Narodowo-Kulturalnej”.

W 1992 na I zjeździe organizacji polonijnych z inicjatywy dziesięciu tychże lokalnych organizacji został powołany „Kongres Polaków w Rosji”. 5 lat później doszło do II zjazdu, by w końcu na otwarcie XXI wieku (III zjazd miał miejsce w 2003r.) podjąć doniosłą w swoich skutkach decyzję o stworzeniu Polskiej Federalnej Autonomii Narodowo-Kulturalnej „Kongres Polaków w Rosji”, w skład której weszły Autonomia Narodowo-Kulturalna Polaków w Moskwie „Dom Polski", Irkucka Obwodowa Organizacja Społeczna „Polska Autonomia Kulturalna „Ogniwo”, Krasnojarska Regionalna Autonomia Narodowo-Kulturalna „Dom Polski” oraz przedstawiciele regionalnych organizacji społecznych Polaków Abakanu, Barnauła, Bijska, Władykaukazu, Wołgogradu, Władywostoku, Jekaterynburga, Kazania, Jarosławia, Kaliningradu, Krasnodaru, Mineralnych Wód, Nalczyka, Nowosybirska, Orenburga, Permu, Penzy, Rostowa nad Donem, Petersburga, Samary, Smoleńska, Saratowa, Tomska, Togliatti, Tiumienia, Ufy, Ułan-Ude, Usola Syberyjskiego i stanicy Anapskaja.

Od tamtego momentu do „Kongresu Polaków w Rosji” przyłączały się kolejne organizacje, osiągnąwszy obecnie liczbę 55.
Название
Kotłaski Miejski Kulturalno-Oświatowy Ruch Społeczny "Polonia Kotłaska"
Место
Электронная почта
Телефон
+7 921 29 38 109
Страница в Интернете
Адрес
Adres: Majakowskiego 26/37, 165300, m. Kotłas, Rosja
Название
Krasnodarska Organizacja regionalna Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne "Jedność"
Место
Электронная почта
Телефон
Tel.: +7 (918) 217-90-77
Страница в Интернете
Адрес
350000, Rosja, m. Krasnodar, .ul.Krasnoarmiejskaja,53. Pok. 4/II.

Adres do korespondencji: 350040, Rosja, m.Krasnodar, ul. Stawropolskaja, 149. KubGU. FISMO. Pok. 253.
Oбъем
Польский центр «Единство» был основан в 1994 г. стараниями его первого председателя Марии Барбары Гущиной, а также активистов польской общины. В 1996 г. после отъезда Гущиной из Краснодара председателем «Единства» был избран профессиональный журналист, а ныне д ф. н., профессор Кубанского госуниверситета Александр Осташевский. В 2001 г. председателем центра стал его нынешний руководитель – к. и. н., доцент Кубанского госуниверситета Александр Селицкий.
Первоначально Польский центр был городской организацией, но, учитывая масштабы его работы, в 2006 г. он был преобразован в Краснодарскую региональную общественную организацию Польский национально-культурный центр «Единство».
За 20 лет стараниями членов центра была организована школа польского языка и культуры, создан фольклорно-этнографический ансамбль «Сковронэк», проводятся международные научные конференции «Поляки в России», конкурсы детского изобразительного творчества «Россия – Польша», составлена база данных об истории поляков Северного Кавказа, выявлены и документированы памятные места, связанные с жизнью и деятельностью кавказской полонии, стали регулярными Дни польской культуры на Кубани и Дни польского кино.
Польский центр «Единство» поддерживает культурно-просветительскую деятельность поляков и лиц, интересующихся польской культурой, способствует сохранению и распространению польского языка, национальных традиций, культурного наследия и уклада жизни, содействует восстановлению родственных связей поляков в РФ с поляками за рубежом и многое другое.
Название
Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna “Polonia” Republiki Chakasji,
Место
Электронная почта
Телефон
+7 (390-2) 34-66-67, Kontakt w Polsce: 780 586 988.
факс
+7 (390-2) 22-72-79.
Страница в Интернете
Адрес
735, 655019, m. Abakan Federacja Rosyjska.
Oбъем
Stowarzyszenie założone jest w celu rozwoju narodowej świadomości obywateli rosyjskich polskiego pochodzenia, zachowania i rozwoju języka polskiego i kultury, polskich tradycji narodowych, umocnienia różnorodnych kontaktów Polaków z Rzeczpospolitą Polską oraz z innymi stowarzyszeniami polonijnymi za granicą.
Prezesem Zarządu w roku 1993 był student Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a obecnie dr nauk humanistycznych historyk Sergiusz Leończyk. Pełni tę funkcję obecnie 4. kadencję.
Название
Polska Autonomia Kulturalna „Ogniwo”
Место
Электронная почта
Телефон
Podaj telefon do organizacji
Страница в Интернете
Oбъем
W dniu 1 czerwca 1990 r. w Irkucku powstało Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe (PSKO) „Ogniwo”. Z dniem 6 września 2000 r. zostało przekształcone w Polską Kulturalną Autonomię (PKA) „Ogniwo”. W tłumaczeniu z języka polskiego słowo „Ogniwo” znaczy «Звено». Nazwa jest głęboko symboliczna. Nawiązuje do duchowej łączności Polonii Syberyjskiej z Macierzą, obrazowo przypomina o historycznych korzeniach polskiej tradycji narodowo-kulturalnej w regionie bajkalskim. Jeszcze na początku XX wieku pod tą nazwą w Irkucku działało Polskie Towarzystwo (dość często nazywane Polsko-Litewskim Klubem), które zostało powołane głównie przez zesłanych na Sybir Polaków. To dziedzictwo historyczne pozwoliło w 1990 r. w czasie zakładania PSKO/PKA „Ogniwo” zaświadczyć o odrodzeniu się już zgromadzonego w Irkucku i regionie doświadczenia i tradycji polskiego życia narodowo-kulturalnego. Przy tym „Ogniwo” nie ograniczyło się do rozwoju własnej diaspory, ale za główny kierunek swojej działalności wyznaczyło pokonywanie wszelkich narodowych ograniczeń i ksenofobii, poszerzanie narodowo-kulturalnych horyzontów, kontaktów oraz współpracy z wielonarodowym środowiskiem w Regionie Bajkalskim.

Z minionych 20-stu lat swego istnienia PSKO/PKA “Ogniwo” ma dużo ważnych osiągnięć i rezultatów: setki przemówień i wystąpień w środowisku oraz w spoleczności regionu i poza jego granicami, 8-krotne obchody Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Irkuckim i 2-krotne obchody Dni Kultury Obwodu Irkuckiego w Polsce, międzynarodowe konferencje naukowe i sympozja, różnorodne imprezy tematyczne i wieczory literacko-muzyczne, działalność koncertowa i udział zespołów wokalno-tanecznych „Ogniwa” w festiwalach w Polsce i Rosji, szeroka działalność archiwalno-historyczna, naukowa, szkolna i wydawnicza, uczestnictwo w programie wizytowania Obwodu Irkuckiego przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych i społecznych RP, bliskie kontakty ze środkami masowego przekazu w Rosji i poza jej granicami.
Название
Saratowska Regionalna Organizacja Społeczna Narodowo-Kulturalne Centrum „Polonia".
Место
Электронная почта
Телефон
+7 8452 60-44-40
факс
+7 8452 60-44-40
Страница в Интернете
Адрес
ul. Szełkowicznaja 4, pok. 11, Saratów, Rosja, 410056
Oбъем
21 kwietnia 1992 roku nasza organizacja była zarejestrowana jako Narodowo-Kulturalne Centrum „Dom Polski”.
ale od roku 2013 utraciła status osoby prawnej i działała w statusie niezarejestrowanym.

Od 15 września 2017 roku organizacja została przerejestrowana i ponownie uzyskała status osoby prawnej.

Na dzień dzisiejszy do organizacji należy ponad 105 członków – polaków i osób pochodzenia polskiego. Zgodnie z danymi ostatniego spisu ludności w obwodzie Saratowskim o przynależności do narodu polskiego zgłosiło 1183 osoby (zgodnie z neoficjalnymi danymi – od 14 do 40 tys. osób). Są to przede wszystkim uczeni, pracownicy związani z kulturą i edukacja, biznesmeni.
Od czasu założenia do dnia dzisiejszego, w ramach realizacji celów statutowych, zostały zaplanowane i przeprowadzone przez naszą organizację różne przedsięwzięcia. Najważniejszymi z nich były:
- w maju 1994 roku „Polski Dom” zorganizował prezentację, na którą byli zaproszeni Konsul Generalny RP w Moskwie, przedstawiciele mniejszosci narodowych zamieszkujących obwod Saratowski, delegacje wszystkich wyznań religijnych, a także przedstawiciele miejscowych władz.
- od 1994 roku siłami członków naszej organizacji prowadzone były kursy języka polskiego dla dzieci i dorosłych.
- od 2000 roku w ciągu wielu lat w Saratowie wykładali nauczyciele języka polskiego z Kraju - panie Magdalena Szeląg i Bożena Antczak, pan Grzegorz Bednarek.
- od 1995 roku dzięki Senatowi RP, zgodnie z programem organizacji „Wspólnota Polska” w Warszawie, przy pomocy Konsulatu Generalnego w Moskwie, osobistym zaangażowaniu pani Haliny Romanowej Prezesa "Kongresa Polaków w Rosji" nasze dzieci wyjeżdżają na wakację do Polski.
- od 1996 roku istnieje dziecięcy zespół wokalny "Dzwoneczki”.
- w styczniu 1999 roku został założony żeński zespół chóralny „Saratowska Polonia”.
- od maja 1999 roku NKC „Dom Polski” wydawaliśmy w języku polskim i rosyjskim biuletyń informacyjny „Polska”.
- w sierpniu 2000 roku, na zaproszenie Marszałka Wojewodztwa Podkarpackiego grupa młodzieży odpoczywała w polskim mieście Rzeszów.
- od grudnia 2000 roku „Polski Dom” stałe organizuje wystawy dziecięcych rysunków na tematy Bożonarodzeniowe i Wielkanocne. Na pierwszę wystawę przybył Pan Adam Perłowski Konsuł RP w Moskwie.
- od 2001 r. przez bez mała dwa lata w lokalnym radiu „Radio -S Saratów” była prowadzona cotygodniowa audycja, tematem której była polska muzyka rozrywkowa. Program miał tytuł „Gramofon” i cieszył się popularnością wśród Saratowian. Autorem była Natalia Głazunowa.
- od 2002 do 2007 roku NKC „Dom Polski” zorganizował 5 Festiwali piosenki polskiej „Polska w sercu”. W festiwalach uczestniczyło ponad 500 amatorskich artystów różnych narodowości, któży śpiewali w języku polskim. Na pierwszy festiwal przebyła Konsuł RP w Moskwie pani Wioletta Sobierańska.
- w 90-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, przez Saratowską Regionalną Organizację Społeczną «Narodowo-Kulturalne Centrum „Polonia” został zorganizowany koncert.
- 20 marca 2011 roku w Miejskim Centrum Kultur Narodowych w Saratowie odbył się Festiwal pamięci Anny German “Czekajcie na wiosnę”. Organizatorem festiwalu była Saratowska Regionalna Organizacja Społeczna Polski Narodowo-Kulturalne Centrum „Polonia” wspólnie z Centrum kultur narodowych, przy wsparciu Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie.
- od maju 2015 roku zaczęliśmy uczestniczyć w Saratowskim miejskim przedsięwzięcie “Noc bibliotek”
- od lata 2015 roku w Saratowskiej Regionalnej Organizacji Społecznej “Polski Narodowo-Kulturalne Centrum „Polonia” działa grono «Moja karta», przygotowujące do egzaminu na kartę Polaka
- w grudniu 2015 roku zorganizowaliśmy obchody Wigilii w Saratowie
- 09.04.2016 odbyła się konferencja o historii i kulturze Polski w Centrum Polskim w Saratowie, zrealizowana przez naszą organizację.
- 02.05.2016 zostały zorganizowane przez naszą organizację obchody Dnia Polaków za granicą
- 19.05.2016 przy naszym wsparciu został przeprowadzony dzień piśmiennictwa słowiańskiego w Uniwersytecie Państwowym w Saratowie
- 30.05.2016 wzięliśmy udział w Saratowskim miejskim przedsięwzięcie “Noc bibliotek”
- 17.08.2016 zorganizowaliśmy obchody historycznej pamiętnej daty “Cud nad Wisłą”
- od lipca do grudnia 2016 roku, przy wsparciu konsulatu na bazie Narodowo-Kulturalnego Centrum „Polonia” trwały kursy języka polskiego, liczba uczestników - 30 osób
- 14.01.2017 odbyła się konferencja w jedynym Saratowskim katolickim kościele świętych apostołów Piotra i Pawła o stanie miejskiej polskiej społeczności
- 15.05.2017 zrobiliśmy coroczną imprezę kulturalną “Dzień piśmiennictwa słowiańskiego” w Uniwersytecie Państwowym w Saratowie
- w ramach współpracy z kościołem katolickim zorganizowaliśmy 12.07.2017 wycieczkę po konserwatorium Saratowskim dla pielgrzymów z Europy
- 06.08.2017 przy wsparciu konsulatu na bazie Narodowo-Kulturalnego Centrum „Polonia” znów rozpoczęły się studia na kursach języka polskiego, które będą trwać do końca 2017 roku, liczba uczestników - 30 osób
- 02.09.2017 na cześć 25 rocznicy naszej organizacji przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy imprezę "Mozaika Jesienna"
- 03.09.2017 chór polski "Polonia Saratowska" przy udziale naszej organizacji skutecznie wystąpił na Saratowskim regionalnym festiwalu "Wołga - rzeka narodów"
- 01.10.2017 w Centrum Narodowo-Kulturalnym «Polonia» w Saratowie odbyły się warsztaty malowania dla amatorów "Szkice polskie".
Название
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ”Polonia"
Место
Электронная почта
Телефон
+7 9217247496
Название
Tomska Regionalna Organizacja Społeczna Centrum Kultury Polskiej „Dom Polski”
Место
Электронная почта
Телефон
8 (3822) 41-74-87 +7 960 971 23 19
факс
8 (3822) 41-74-87
Страница в Интернете
Название
Wspólnota Kultury Polskiej w Kaliningradzie
Место
Электронная почта
Телефон
+7 906 2385525
Страница в Интернете
Адрес
ul. Czaadajewa, 21/25, 236039, m. Kaliningrad, Rosja.
Oбъем
Местная Польская Национально-Культурная Автономия г. Калининграда «POLONIA» — общественная организация, в которой объединены любители польского языка, польской культуры, зарегистрированная в 2004 году. Наша деятельность направлена на распространение и популяризацию польского наследия — языка, традиций, литературы, искусства и т.д. Ранее организация осуществляла свою деятельность под названием «Общество польской культуры Калининградской области, региональное» (год основания — 1992), была первой полонийной организацией в Калининградской области.

Руководит организацией Председатель Автономии — Рогачикова Елена, которая является также и одним из учредителей.
Название
Екатеринбургская городская общественная организация ПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛЯРОС»
Электронная почта
Телефон
+7 904 161 25 32 +7 919 770 89 39 +7 922 207 38 44
Страница в Интернете
Адрес
Ул.Пирогова 4, кв 189, 620028 Екатеринбург, Россия
Oбъем
Екатеринбургская городская общественная организация ПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛЯРОС» было зарегистрировано в Министерстве юстиции Свердловской обл. 19 марта 1992 г. Общество объединило не только людей, имеющих польское происхождение, но и любителей польской культуры, языка, литературы, кино. «Полярос» является членом Конгресса Поляков России.
Деятельность общества протекает в нескольких направлениях:
1. пропаганда польской культуры;
2. изучение истории поляков на Урале;
3. сохранение народных и религиозных традиций;
4. изучение польского языка.
Название
Ростовская Городская Общественная Организация Национально-Культурная Автономия «Союз Поляков Дона РГОО НКА «Союз поляков Дона»
Электронная почта
Телефон
+7 909 423 423 7
Адрес
Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна,12
Почтовый адрес: 344114 г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, дом № 27Б, кв.11
Oбъем
Дата создания организации - 11 сентября 2012 года (в связи с решением части членов организации после смены руководства выйти из Ростовской национальной общественной организации «Полония Дона»)
важнейшие события в жизни организации:
С самого начала создания организации, в первую очередь, уделяется внимание ознакомлению с культурой и историей поляков на Дону, изучению истории и культуры Польши.
С 11 сентября 2013 года проведены следующие мероприятия. Выставка в музее изобразительных искусств «Поляки на Дону», которая прошла с большим успехом. Получила положительные отзывы в прессе. Открытие выставки освещалось в новостных программах на телевидении. Посетители выставки оставили много доброжелательных откликов. По итогам выставки снят фильм, который можно посмотреть по ссылке http://www.aitmedia.ru/rubrik/grazhd-obshch/video/78.
Проводятся ежегодные мероприятия, посвященные всем праздничным датам: Рождество, Пасха, Национальный праздник 3 мая, День независимости Польши 11 ноября, день учителя 14 октября, День поминовения усопших 2 ноября и др. Рождественские праздники проходили в музее изобразительных искусств с приглашением большого числа гостей с детьми. В 2015 году Рождественский праздник прошел в Доме журналистов. Был поставлен рождественский спектакль силами членов организации. На этом мероприятии были вручены графические работы художников М. Ордынской, Н. Курманаевской и Е. Курманаевской с их автографами (иллюстрации к детским сказкам) детскому клинико-диагностическому центру «Здоровье» и часть фотографий из альбома Варшавского университета, также часть фотографий из альбома Варшавского университета была вручена кардиохирургическому центру областной клинической больницы. Все работы были подготовлены, распечатаны в А2 формате и оформлены в красивые рамки. Это было сделано в благодарность за комплексное обследование и лечение членов польской диаспоры вне зависимости от принадлежности к «Союзу поляков Дона». Комплексное обследование было проведено на высочайшем уровне и совершенно бесплатно.
Проведена выставка фотографий из альбома Варшавского Университета, которую посетил господин Посол Республики Польши в России Войцех Зайончковский. Выставка прошла успешно, было много посетителей и хорошие отзывы. Все мероприятия освещались в прессе. В рамках мероприятий «Полонез над Доном» в мае 2015 года проведена научно - практическая конференция с изданием сборника.
Ежегодно в мае месяце наша организация принимает активное участие в международном выставочном проекте «Славянский мир» и научно – практических конференциях в рамках этого проекта. Ежегодно участвуем в научно – практических конференциях в Старочеркасском историко- архитектурном музее – заповеднике с публикациями.
Проведена экскурсия для детей и взрослых в музей ЮНЦ РАН совместно с прихожанами костела в июне 2015 г., за что от имени «Союза поляков Дона» выразили благодарность: Члену президиума РАН академику Матишову Геннадию Григорьевичу и тем, кто провел для нас экскурсии: заместителю директора по научной работе Кринко Евгению Федоровичу; научному сотруднику ИСЭГИ ЮНЦ РАН Афанасенко Владимиру Ивановичу; и.о. ученого секретаря ЮНЦ РАН к.б.н. Титову Вадиму Владимировичу.
Заключен в 2015 году договор о сотрудничестве с ГАРО и областным комитетом по управлению архивным делом Ростовской области. С их помощью получен ответ на запрос из Польши, переданный Отцом Збигневым. Ведутся работы по поиску материалов о поляках на Дону для последующего издания книги.
Один раз в год проводится турнир по боксу на призы «Союза поляков Дона».
Создана команда по боксу «Гвардия».
Вручены призы от «Союза поляков Дона» на региональном конкурсе «Ангел с небушка прилетел» в гимназии №35 за «самого доброго ангела». И теперь эта номинация будет постоянной.

Заключен договор о сотрудничестве с Донским Техническим Университетом .
Создан фольклорно - христианский ансамбль «Каролинка»(07 февраля 2016 года)
Создан фольклорный дуэт «Дарка и Лелек» « Darka & Lоlek» (07 февраля 2016 года)