44764876_1721742687935382_2120877734350553088_n

25 października 2018 r., czwartek
9-00 – 9-30 Rejestracja uczestników Konferencji
9-30 – 12-30 Otwarcie Konferencji i posiedzenia plenarnego
12-30 – 13-00 Przerwa na kawę
13-00 – 15–00 Obrady Sekcji I. POLACY I ROSJA, POLSKA I ROSJANIE
15–00 – 16-00 Obiad
16-00 – 19-00 Obrady Sekcji I. POLACY I ROSJA, POLSKA I ROSJANIE

26 października 2018 r., piątek
11-00 – 13-00 Obrady Sekcji II. POLACY NA POŁUDNIU ROSJI
13-00 – 13-30 Przerwa na kawę
13-30 – 15-30 Obrady Sekcji II. POLACY NA POŁUDNIU ROSJI
15-30 – 16-30 Obiad
16-30 – 19-00 Obrady Sekcji II. POLACY NA POŁUDNIU ROSJI
19-00 – 19-30 Podsumowanie wyników Konferencji

Porządek obrad:
Odczyt na posiedzeniu plenarnym – 20 minut
Odczyt na posiedzeniu sekcyjnym – 15 minut

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Irina Iwanowna GORŁOWA, doktor habilitowany filozofii, profesor, dyrektor Filii Południowej Rosyjskiego Instytutu Naukowo-Badawczego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego imienia D. S. Lichaczowa.

Aleksandr Władimirowicz WASZCZENKO – dziekan Wydziału Historii, Socjologii oraz Stosunków Międzynarodowych Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego, doktor historii, docent.

Hieronim GRALA – doktor nauk humanistycznych, współpracownik Wydziału «Artes Liberales» Uniwersytetu Warszawskiego, profesor honoris causa Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa, akademik honorowy Akademii Dziennikarstwa Republiki Kazachstan, członek Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członek Polsko-Rosyjskiej Komisji Historyków, członek kolegium redakcyjnego pisma RAN «Historia Rosyjska».

Dariusz KUŹMINA – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor, kierownik Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich, kierownik Katedry Książki i Historii Mediów, prodziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Timofiej Wiktorowicz KOWALENKO – doktor filozofii, wicedyrektor Filii Południowej Rosyjskiego Instytutu Naukowo-Badawczego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego imienia D. S. Lichaczowa.

Aleksandr Gawriłowicz IWANOW – doktor historii, profesor, kierownik Katedry Historii Ogólnej oraz Stosunków Międzynarodowych Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego, Zasłużony Działacz Nauki Kubania, prezes Krasnodarskiego Regionalnego Oddziału Association of European Studies, prezes Oddziału Regionalnego Rosyjskiej Wspólnoty Studiów Międzynarodowych.

Galina Nikołajewna GOWOROWA – dyrektor Departamentu ds. Łączności Międzynarodowej Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego, doktor filologii, docent.

Irina Władimirowna RAJUSZKINA – zastępca dyrektora Departamentu ds. Łączności Międzynarodowej Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego, doktor filologii, docent.

Aleksandr Sergiejewicz JEWTUSZENKO – prodziekan Wydziału Historii, Socjologii oraz Stosunków Międzynarodowych Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego, doktor historii, docent.

Aleksander Igorewicz SIELICKI – doktor historii, docent Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego, prezes Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne «Jedność», redaktor naczelny pisma Polaków z Południa Rosji «Wiadomości Polskie».