WIADOMOŚCI | 2015-01-16

Ważne dla studentów polskiego pochodzenia – przyszłych stypendystów SEMPER POLONIA

NABÓR NA SEMESTR WIOSENNY 2015 ROZPOCZĘTY!

Fundacja SEMPER POLONIA informuje, iż nabór stypendystów na semestr wiosenny roku akademickiego 2014/2015 będzie trwał od 12 marca do 20 kwietnia 2015 r.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Stypendialnym Fundacji (załącznik nr 1) wnioski stypendialne wraz z pozostałą dokumentacją można składać wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Stypendialnego SEMPER POLONIA:
http://stypendia.semperpolonia.pl.

W wyniku konkursu pn. „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Fundacja SEMPER POLONIA otrzymała dofinansowanie na realizację „Programu stypendialnego dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą” w wysokości 1 160 929 zł. 2015 r. Zgodnie z ofertą do projektu o stypendia w tym roku będzie mogła ubiegać się młodzież polskiego pochodzenia mieszkająca i studiująca na wyższych uczelniach na Białorusi, w Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Gruzji, na Litwie, Łotwie, w Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, na Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech.

Wykaz dokumentów, które należy zarejestrować w systemie ZESS w semestrze wiosennym roku akademickiego 2014/2015 znajduje się w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 2.
W 2015 r. stypendia Fundacji SEMPER POLONIA, podobnie jak w roku ubiegłym, będą wypłacane jednorazowo za dwa semestry, tj. za semestr wiosenny 2014/2015 oraz za semestr jesienny 2015/2016. Zgodnie z tą zasadą o stypendia mogą ubiegać się wyłącznie studenci, którzy zarejestrują w systemie ZESS wnioski na semestr wiosenny 2014/2015 oraz będą kontynuowali naukę w semestrze jesiennym roku akademickim 2015/2016.

UWAGA!!! Fundacja przypomina, iż zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie korepetycji (załącznik nr 2) jest dokumentem obowiązkowym. Studenci, którzy nie zarejestrują dokumentu w semestrze wiosennym 2014/2015 będą zobowiązani uzupełnić go w systemie ZESS w semestrze jesiennym 2015/2016.

Szczegóły dotyczące dalszej realizacji programu stypendialnego będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Fundacji SEMPER POLONIA.
W przypadku pytań, wątpliwości i ewentualnych problemów prosimy o kontakt z p. Dorotą Guz: dguz@semperpolonia.pl.semper_10