17 lipca 2021 roku Polonia Saratowa wzieła udział w maratonie pływackim «Rzeka Zdrowia». Trasa biegła przez Wołgę z plaży miasta Engels do Rotundy w Saratowie na Nabrzeżu Kosmonautów, odległość wynosiła 5000 metrów na otwartej wodzie. Podczas zawodów zamknięto tor wodny, bezpieczeństwo zapewniało kilkudziesięciu ratowników na łodziach i wolontariuszy. Wśród 200 pływaków Polonię Saratowa reprezentował pan Michał Krasnow, wieloletni członek Saratowskiej wspólnoty polskiej.

 

Chociaż nie jest zawodowym sportowcem, pokonał dystans z godnym wynikiem i został odznaczony medalem! Serdecznie gratulujemy panu Michałowi, który pokazał prawdziwy polski charakter i wytrwałość!

 

Wesprzeć sportowca Polaka przyszli uczestnicy Polonii Saratowa Oleg Gryzłow, Antoni Kuzniecow, Paweł Dedyk.

 

Mamy nadzieję, że nasi Polacy zainspirują się przykładem pana Michała i zademonstrują nowe osiągnięcia w sporcie!

 

ПОЛОНИЯ САРАТОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В В МАССОВОМ ЗАПЛЫВЕ ЧЕРЕЗ ВОЛГУ «РЕКА ЗДОРОВЬЯ»

 

17 июля 2021 года Полония Саратова приняла участие в массовом заплыве «Река здоровья». Маршрут пролегал с Энгельсского пляжа до ротонды в Саратове через Волгу, дистанция составила 5000 метров по открытой воде. Для заплыва был перекрыт фарватер, безопасность обеспечивали десятки спасателей на катерах и волонтеры.

Среди 200 участников Полонию Саратова представлял Михаил Краснов. Хоть он не является профессиональным спортсменом, он преодолел дистанцию с достойным результатом и был награжден медалью! От всей души поздравляем пана Михаила! Он показал настоящий польский характер и упорство!

Поддержать атлета-поляка пришли участники Полонии Саратова Олег Грызлов, Антон Кузнецов, Павел Дедык.

Надеемся, что наши поляки вдохновятся примером пана Михаила и продемонстрируют новые достижения в спорте!

Prezes SROS «PNKC «Polonia»
Antoni Kuzniecow