Polonia Saratowa po raz pierwszy zorganizowała imprezę internetową «Wigilia-2020».

 

25 grudnia 2020 roku Polonia Saratowa po raz pierwszy zorganizowała imprezę internetową «Wigilia-2020»! To był festiwal świątecznych życzeń, przyjazny wieczór dla wszystkich, którzy starają się podtrzymywać i zachowywać najlepsze polskie tradycje.
Ze wszystkich zakątków Rosji przysłano nam wideokartki i życzenia świąteczne. Prowadząca Irena Siergiejew w trakcie transmisji na żywo pożyczyła wszystkim Wesołych Świąt i przedstawiła ciąg gratulacji świątecznych.
Z nami byli goście z Krasnodaru, Kaukaskich Wód Mineralnych, Baszkortostanu, Jekaterynburga, Kurska, Moskwy, Czelabińska, Omska, Kamczatki, Saratowa, odległej Kolumbii i oczywiście Polski!
W swoich wideokartkach oni wykonali piosenki, tańce i wiersze, opowiedzieli o obrzędach świątecznych i potrawach wigilijnych, pokazali polskie stroje narodowe, a ponadto kunsztowno zmontowali filmy! Wszystkie prace cechowały duch kreatywności i dążenie do zachowania najlepszych tradycji ludowych dla wszystkich pokoleń.
Widzowie naszej transmisji online mogli nie tylko obejrzeć życzenia innych uczestników, ale także rozmawiać na czacie kanału YouTube.
Podczas kwarantanny, gdy jesteśmy ograniczeni w komunikacji bezpośredniej, «Wigilia-2020» online zbliżyła nas do siebie, zademonstrowała, że na całym świecie Polonia jest zjednoczona i nadal pielęgnuje zwyczaje narodowe.
Dziękujemy autorom filmików za piękne prace, a organizatorom i prowadzącej imprezy — za doskonale skomponowaną transmisję!
Mogą Państwo obejrzeć nagranie transmisji i znów przeżyć świąteczną atmosferę na naszym YouTube-kanale:

 

 

Полония Саратова впервые провела онлайн-мероприятие «Вигилия-2020».

 

25 декабря 2020 года Полония Саратова впервые провела онлайн-мероприятие «Вигилия-2020»! Это был фестиваль рождественских поздравлений, дружеский вечер для всех, кто стремится поддерживать и сохранять лучшие польские традиции.
Со всех уголков России нам прислали видеооткрытки и рождественские пожелания.Ведущая мероприятия Ирина Сергеева в прямом эфире поздравила всех с Рождеством и представила вереницу поздравлений.
С нами были гости из Краснодара, Кавказских Минеральных Вод, Башкортостана, Екатеринбурга, Курска, Москвы, Челябинска, Омска, Камчатки, Саратова, далекой Колумбии и, конечно же, Польши!
В своих поздравлениях они исполнили песни, танцы и стихи, рассказали о вигилийных обрядах и праздничных блюдах, показали польские национальные костюмы, а кроме того, отлично смонтировали видеоролики! Все работы объединил дух творчества и стремление сохранить лучшие народные традиции для разных поколений.
Зрители нашей онлайн-трансляции смогли не только увидеть свои поздравления и видео-открытки других участников, но и обменяться сообщениями в чате канала youtube. В период карантина, когда мы ограничены в живом общении, Вигилия — 2020 онлайн сблизила нас, продемонстрировала, что во всем мире Полония едина и бережно хранит национальные обычаи.

 

Благодарим авторов видео поздравлений за прекрасные работы, а организаторов и ведущую мероприятия — за отлично скомпонованную передачу!