W dniu 27 sierpnia 2021 roku  w Kownie na Litwie  odbyła się prezentacja książki  Iwony Zawisza-Chrzanowskiej, wydanej w pięknej oprawie edytorskiej w dwóch językach – polskim i litewskim. Pierwszą część stanowi poezja z tomiku  „Tęsknotą pisane”. Druga część to romantyczna  powieść „Nad Niewiażą”. Drugie wydanie wierszy było polsko — rosyjskie.

Wydanie mogło ukazać się dzięki P.T. Sponsorom :

Królewskiego  Orderu Zakonu Orła Gruzji i Świętej Tuniki Pana Naszego  Jezusa Chrystusa

Bojarów Litewskich (Lietuvos  Bajoru Krastu Susivienijimas)

Fundacji Charytatywnej Rodziny Giedraiciu (Giedrojciów),

Wiersze z polskiego na litewski przetłumaczył znany poeta Tomas Stasiulaitis, a powieść Robertas  Keturakis pod redakcją Kristine Giedraitiene i Erica Rimkute.

Wydawnictwo zaś to: Pasaulio Litevus Centras (Światowe Centrum Litwinów)  w Kownie

Po mszy św. w intencji przodków rodziny Dowgiałłów Zawiszów i Szwoynickich  w kościele św. Jerzego, ojców Bernardynów odbyła się prezentacja książki a następnie bankiet w którym brali udział Sponsorzy i zaproszeni Goście.

 

Stowarzyszenie Rodów WKL reprezentowali , autorka książki oraz p Michał Rudnicki Członek Zarządu a także p. Franciszka Abramowicz.

Ten wspólny projekt powstał dzięki owocnej  współpracy Stowarzyszeń Litewskich ze STRWKL.  Mamy nadzieje na dalsze wspólne projekty i współpracę także i ze stowarzyszeniami polonijnymi.

 

Iwona Zawisza, zdjęcia autora