29 maja 2021 roku w Południowym Uniwersytecie Federalnym (PUF) odbyło się otwarcie Dni Kultury Polskiej w Rostowie nad Donem. Uroczyste wydarzenie zainaugurowano w ramach projektu „Kod etnokulturowy PUF” w Bibliotece Naukowej im. Żdanowa.

Partnerami w realizacji projektu byli Związek Organizacji Polskich „Jedność”, Rostowska miejska organizacja społeczna „Narodowo-kulturalna autonomia „Związek Polaków Donu”, władze państwowe i miejskie, stowarzyszenia twórcze, narodowo- kulturalne i młodzieżowe obwodu rostowskiego oraz regionalne, rosyjskie i zagraniczne organizacje edukacyjne.

 

Podczas Balu Warszawskiego odbyła się prezentacja działalności polonijnej społeczności Donu oraz wideoprzemówienie powitalne od Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wydarzenie zakończyło się podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy PUF a „Związkiem Organizacji Polskich „Jedność” i RMOS NKA „Związek Polaków Donu”.

 

„Bez komunikacji pomiędzy ludźmi, bez zrozumienia tradycji i historii trudno myśleć o tym, jak zachować pokój. Tymczasem dla uniwersytetu otwartość i wielonarodowość to jedne z głównych zadań. Dla PUF Dni Kultury Polskiej mają szczególne znaczenie, gdyż z Warszawą łączy nas nie tylko wspólna historia, ale także silne więzi akademickie w teraźniejszości”, – podsumowuje rektorka PUF Inna Szewczenko.

 

Dla wszystkich gości dostępna była wyjątkowa wystawa fotograficzna „Profesorowie Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego” i wystawa lalek w polskich strojach ludowych.

 

„Dzisiaj szczególnie ważne jest wzmacnianie jedności mieszkańców takiego wielonarodowego miasta jakim jest Rostów nad Donem. Południowy Uniwersytet Federalny to wizytówka nie tylko naszego miasta, obwodu i Rosji południowej, ale także całego Kaukazu Północnego. To więc jest bardzo symboliczne, że tak ważny projekt jednoczący został zrealizowany właśnie w PUF, którego historia jest ściśle związana właśnie z Warszawą”, – opowiedział prezes Miejskiej Izby Publicznej Rostowa nad Donem Sergiej Kuzniecow.

 

Uroczystości towarzyszyły występy wokalnych i choreograficznych zespołów narodowych, wykonanie przez studentów PUF oraz gości wydarzenia poloneza – polskiego tańca narodowego.

 

Zaprezentowano również kompozycję muzyczno-literacką poświęconą twórczości poety Adama Mickiewicza i kompozytora Fryderyka Chopina.

 

„Jesteśmy zaszczyceni, że możemy organizować takie wspaniałe wydarzenie. W tym roku wspólnym wysiłkiem otwarto klasę języka polskiego w Południowym Uniwersytecie Federalnym. Z całego serca kochamy polską kulturę i ziemię dońską. Jest więc dla nas bardzo ważne, aby obie nasze pasje rozwijały się w harmonii”, – dodała wice-prezes „Związku Polaków Donu” Natalia Miszyna.

 

Należy zauważyć że Instytut Socjologii i Studiów Regionalnych PUF w 2021 roku realizuje projekt „Kod etnokulturowy PUF”, który obejmuje szereg wydarzeń naukowych, praktycznych i kulturalno-edukacyjnych.

 

Projekt powstał w celu kształtowania kultury relacji międzyetnicznych międzywyznaniowych Opartych zasadach tolerancji i wzajemnego szacunku w środowisku akademickim i młodzieżowym.

 

Dalej program kontynuowano w Państwowej Bibliotece Publicznej Dońskiej gdzie wysiłkiem zespołów „Związku Polaków Donu” prowadzono część koncertową.

Zespół taneczny wykonał poloneza, zaprezentowano polskie stroje ludowe uszyte do spektakli Teatru im. Adama Mickiewicza.

Otwarto wystawy „Chrzest Polski” i „Polacy w Petersburgu”, oraz odbyło się podarowanie Państwowej Bibliotece Publicznej Dońskiej pięćdziesięciu książek w języku polskim z biblioteki „Związku Polaków Donu” im. S. Starynkiewicza. Oprócz tego, w wykonaniu dziecięcego zespołu teatru odbył się spektakl „Rzepka”.

 

 

Wiceprezes Związku Organizacji Polskich “Jedność” i  „Związku Polaków Donu”

Natalia Miszyna