2611, 2018

Przedstawiciele Polonii Saratowa wzięli udział w VII Ogólnorosyjskim dyktandzie z języka polskiego.

20 października 2018 r. w Moskwie na Rosyjskim państwowym uniwersytecie humanistycznym (do roku 1918 nosił nazwę „Moskiewski miejski uniwersytet im. Alfonsa Szaniawskiego”), odbył się VIII Ogólnorosyjskie dyktando z języka polskiego, zorganizowany przez Federalną polską narodowo-kulturalną autonomię "Kongres Polaków w Rosji". Impreza łączyła się z 100-leciem odzyskania niepodległości Polski i została zorganizowana przy wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie i stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

2611, 2018

Występ Polaków saratowskich na rejonowym festiwalu sztuk narodowych «W rodzinie wspólnej».

Polacy Saratowa wystąpili na rejonowym festiwalu sztuk narodowych "W rodzinie wspólnej". 17 października 2018 r. w budynku szkoły pod numerem 67 odbył się rejonowy festiwal sztuk narodowych "W rodzinie wspólnej", który corocznie przeprowadzi administracja Saratowa. Na festiwalu w ciągu dwóch dni (16 i 17 października) została przedstawiona sztuka różnych narodów świata: piosenki, tańce, stroje ludowe, twórczość poetycka, a także przedmioty codziennego użytku, obrazy i oczywiście język.

2311, 2018

100-летие Независимости Польши: экспедиция по памятным местам польской истории

Пространство польской культуры далеко выходит за пределы Республики Польша. Свидетельством чему является экспедиция 11 ноября 2018 год в Бузулукский район – рейд памяти с посещением мест захоронений и возложением венков на могилы польских солдат и офицеров, умерших от холода и болезней в 1941-1942 гг. и похороненных на нашей земле. Экспедиция была организована В.Я. Селивановской, председателем региональной общественной организации - Польского культурно-просветительского центра « Червонэ Маки».

2211, 2018

Konkurs poezji polskiej w Saratowie poświęcony 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę

14 października 2018 r. w Centrum Polskim Saratowa odbył się konkurs poezji polskiej. Uczestnicy Polonii Saratowa czytali swoje ulubione wiersze i opowiadali o twórczości je autorów. Organizator imprezy — Ilia Ryżkow - otworzył spotkanie słowem wstępnym. Obiecał nagrać wszystkie występy i na podstawie wpisów stworzyć poetycki domofon na podobieństwo krakowskiego, który znajduje się w kawiarni "Nowa prowincja" na ulicy Brackiej 3-5, lecz wirtualny.

811, 2018

Фестиваль польских фильмов «Висла» в г. Оренбурге: выступление школы танцев «Импульс»

811, 2018

С 18 по 25 октября в Оренбурге прошёл традиционный фестиваль польских фильмов „Висла”

Фестивали польского кино стали давней традицией в культурном календаре Оренбурга – в городе они проходят с 1996 года. На протяжении более чем двадцати лет событие организует Оренбургская региональная общественная организация Польский культурно-просветительский центр «Червонэ Маки».

811, 2018

Przebieg Dni Kultury Polskiej w Jałutorowsku i Tiumeniu – 2018.

W dniu 3 listopada w Jałutorowsku koncertem galowym zespołów polonijnych na scenie Centrum Kultur Narodowych odbyło się uroczyste otwarcie Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Tiumeńskim (3-11 listopada) z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W charakterze fundatorów programu Dni wystąpiły Senat RP, MSZ RP i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W koncercie wystąpiły zespoły wokalne: „Skowroneczki” i „Stokrotki” z Jałutorowska, „Kwiat paproci” i solistka Lubow Zubrycka z Tiumenia; kapele muzyczne: „Latarki”, „Wiolinki”, „Elegia”, „Weseli podróżnicy” i solistka Angelina Borysenko z Jałutorowska, a również kapela miejska „Czarodzieje” z Tiumenia; cyrkówki Krystyny Woroncewa-Lach i Lubowiecka z cyrku „Ikar” z Tiumenia również. Występom artystów towarzyszyły wystawy rysunków i zdjęć, składanie wieńców na grobie Gotarda Sobańskiego (po 1791-1841), uroczysta biesiada przy stole, zwiedzanie Ostrogu i Sretenskiej katedry.