Kacper Perkowski relacjonuje o Noworosyjsku!

„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują czytają tylko jedną stronę” — św. Augustyn.

 

Rzucić wszystko i zacząć czytać tą wielką okrągłą książkę. Tylko w ten sposób można rozumieć słowa […]