HISTORIA | 2018-05-07

Збигнев Херберт – поэт, писатель, автор драматургических произведений и радиопостановок

 

Збигнев Херберт – поэт, писатель, автор драматургических произведений и радиопостановок.

Родился 29 октября 1924 года во Львове, умер 28 июня 1998 года в Варшаве.
Он был одним из наиболее часто переводимых польских авторов: произведения переводились на английский, немецкий, французский, испанский, датский, русский.
Поэтический дебют состоялся в 1950 году, а в 1956 году был издан первый сборник его стихотворений – «Страна света».
В 80-е годы творчество Херберта достигает пика популярности. Воспринимая действительность посредством иронии, он делает ее своим художественным инструментом, произведения Збигнева Херберта ироничны.
Самый известный элемент его творчества – поэзия. Критики и читатели воспринимали ее с большим энтузиазмом. Его стиль очень отличался от стиля современников. Херберт был интеллектуалом, который черпает мудрость не из интеллекта, а из житейского знания.
В поэтической карьере Збигнева Херберта можно обозначить три периода. Первый начался с дебюта « Струны света» и продолжался до 1969 года, когда был издан сборник «Надпись». В этот период автор много говорит о II Мировой войне. Но он не ведет речь о массовых жертвах. Взгляд поэта обращён на бессмысленность и абсурдность каждой отдельной жертвы, на то, как культура и высокая цивилизация теряют всякий смысл. Особая боль автора – послевоенное время, которое стало огромным разочарованием для думающих, творческих людей, оказавшихся в ситуации, когда невозможно было говорить открыто и честно. Используя «ролевую лирику», Херберт произносит речь от имени известного литературного или исторического персонажа, как, например, в стихотворении «К Марку Аврелию”:

Dobranoc Marku lampę zgaś
i zamknij książkę Już nad głową
wznosi się srebrne larum gwiazd
to niebo mówi obcą mową
to barbarzyński okrzyk trwogi
którego nie zna twa łacina
to lęk odwieczny ciemny lęk
o kruchy ludzki ląd zaczynabić I zwycięży Słyszysz szum
to przypływ Zburzy twe litery
żywiołów niewstrzymany nurt
aż runą świata ściany cztery
cóż nam – na wietrze drżeć
i znów w popioły chuchać mącić eter
gryźć palce szukać próżnych słów
i wlec za sobą cień poległych

więc lepiej Marku spokój zdejm
i ponad ciemność podaj rękę
niech drży gdy bije w zmysłów pięć
jak w wątłą lirę ślepy wszechświat
zdradzi nas wszechświat astronomia
rachunek gwiazd i mądrość traw
i twoja wielkość zbyt ogromna
i mój bezradny Marku płacz  

 

Второй период начинается со сборников «Господин Когито» и «Рапорт осажденного города» 1974-1983 гг. В „Рапорте” очень много стихотворений из «подпольных публикаций», которые Збигнев Херберт писал, как участник демократической оппозиции. Гражданская позиция автора ярко выражена в самом известном стихотворении «Послание Господина Когито», которое стало девизом противостояния тоталитарному режиму:

Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach
wśród odwróconych plecami i obalonych w proch

ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy

a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze
ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych

niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy – oni wygrają
pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę
a kornik napisze twój uładzony życiorys

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie

strzeż się jednak dumy niepotrzebnej
oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz
powtarzaj: zostałem powołany – czyż nie było lepszych

strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne
ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy
światło na murze splendor nieba
one nie potrzebują twego ciepłego oddechu
są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy

czuwaj – kiedy światło na górach daje znak – wstań i idź
dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę

powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz
powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem
jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku

a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką
chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku

idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek
do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda
obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów

Bądź wierny Idź

Произведения второго периода творчества Збигнева Херберта отражают душевное состояние людей, оказавшихся под властью оккупационного режима. Они наполнены чувством презрения к коммунистическим чиновникам и тоталитарной системе «Сила вкуса».

To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
nasza odmowa niezgoda i upór
mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
Tak smaku
w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia

Kto wie gdyby nas lepiej i piękniej kuszono
słano kobiety różowe płaskie jak opłatek
lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha
lecz piekło w tym czasie było jakie
mokry dół zaułek morderców barak
nazwany pałacem sprawiedliwości
samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce
posyłał w teren wnuczęta Aurory
chłopców o twarzach ziemniaczanych
bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach

Zaiste ich retoryka była aż nazbyt parciana
(Marek Tulliusz obracał się w grobie)
łańcuchy tautologii parę pojęć jak cepy
dialektyka oprawców żadnej dystynkcji w rozumowaniu
składnia pozbawiona urody koniunktiwu

Tak więc estetyka może być pomocna w życiu
nie należy zaniedbywać nauki o pięknie
Zanim zgłosimy akces trzeba pilnie badać
kształt architektury rytm bębnów i piszczałek
kolory oficjalne nikczemny rytuał pogrzebów

Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu
książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie

To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
Tak smaku
który każe wyjść skrzywić się wycedzić szyderstwo
choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała
głowa

Третий период – период элегий. Поэт отдается легкой меланхолии, связанной со скоротечностью времени и сменой культурных реквизитов уходящих периодов.
К концу жизни Херберт опубликовал окончательные версии всех сборников, том избранных произведений «89 стихотворений» и издал прощальный сборник «Эпилог бури», в котором впервые впрямую говорит о физической и моральной боли.
Если говорить об эссеистике Збигнева Херберта, то при беглом взгляде она похожа на репортажи из поездок: «Натюрморт с удилами» – путешествие по Голландии XVII века, охваченной коллекционированием произведений искусства, «Варвар в саду» – путешествие по Франции и Италии. В своих эссе автор говорит о мечте – обществе, в котором люди объединены желанием общаться и проводить время вместе. Збигнев Херберт проявляет себя не просто как мастер описаний, которыми наполнены его эссе. Описывая шедевры архитектуры и живописи он выступает, как выдающийся историк искусств.
Есть и еще одна сторона его таланта – в 2001 году был издан большой сборник публицистических произведений, в который вошли рецензии и критические литературные работы, тексты о живописи и общественная публицистика. Это плоды многолетнего кропотливого труда, в который автор вкладывал много сил.

Збигнев Герберт умер 28 июля 1998 года в Варшаве. Он был похоронен на кладбище Powązki. 30 июля 1998 года президент Александр Квасьневский наградил его посмертно орденом Белого Орла, однако вдова поэта, Катажина Герберт, отказалась принять награду. И только спустя девять лет, 3 мая 2007 года, Катажина Герберт и сестра поэта Галина Герберт-Жебровска взяли орден из рук президента Леха Качиньского.

Каролина Головня,

Краснодар