REPORTAŻE | 2020-11-13

O NIEPODLEGŁEJ Z POLONIĄ W ROSJI

11 listopada 2020 roku o godzinie osiemnastej czasu polskiego, a dwudziestej czasu moskiewskiego, z okazji 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, odbyło się wyjątkowe spotkanie on-line przedstawicieli Starostwa Powiatowego z członkami środowisk polonijnych z Federacji Rosyjskiej. Inicjatorem tego wydarzenia był Prezes Związku Organizacji Polskich „Jedność” w Federacji Rosyjskiej — dr Aleksander Sielicki. Spotkanie miało charakter konferencji na temat: MOJA NIEPODLEGŁA. Zaproszenie do udziału w nim było kontynuacją, zainicjowanej przez Starostę Koneckiego Grzegorza Pieca, współpracy z Polonią z Krasnodaru.

Gospodarzem konferencji był dr Aleksander Sielicki. Starostwo Powiatowe reprezentowali: Starosta Konecki Grzegorz Piec, dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu dr Maciej Chłopek, Przewodnicząca Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Końskich Justyna Rupniewska, Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Marian Wikiera, pracownicy Wydziału Promocji i Kultury Agnieszka Krakowiak i Paweł Goraj oraz informatyk Przemysław Dąbroś. Spotkanie rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie łączono się ze wszystkimi uczestnikami konferencji w kraju i w Rosji.

Nadeszły również serdeczne pozdrowienia od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz od osób, które z różnych względów nie wzięli udziału w dzisiejszym spotkaniu. Wśród nich ojciec Jarosław Mitrzak – proboszcz ze Stawropola, dr Jolanta Tatara – prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej, Członek Rady Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP,
Konsulowie RP z czterych okręgów konsularnych w Rosji, prezesi organizacji polonijnych: pani Irena Korol z Czernachowska, pani Wieronika Zieleńska z Władykaukazu, pani Larysa Szestak z Wołgogradu, pani Natalia Andrejanowa z Rostowa nad Donem, pani Halina Nesterenko z Piatigorsku, pani Zofia Judanowa- Malecka z Nowosybirsku, redaktor naczelny Gazety Petersburskiej pani Teresa
Konopielko oraz była konsul do spraw Polonii w Moskwie pani Longina Putka.

Dzięki internetowi, mimo pandemii, udało się uczcić to wyjątkowe wydarzenie z Polakami od Morza Bałtyckiego oraz Czarnego aż po daleki Władywostok. Oprócz dyskusji dotyczącej tematyki spotkania, deklamacji wierszy przez najmłodsze pokolenie, nie zabrakło ciepłych słów, pozdrowień i wymiany poglądów. Słowa, m.i., zabrali:

1) Armawir. Filia Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej Polskie Centrum
Narodowo-Kulturalne „Jedność” (prezes – Walery Azarenko);
2) Jekaterynburg. Polskie Stowarzyszenie „Polaros” (prezes – Marina
Łukas); Antonina Umińska;
3) Kopiejsk. Kopiejska Organizacja Miejska „Polskie Centrum Kultury”
(prezes – Anna Malinowska);
4) Krasnojarsk. Krasnojarska Miejscowa Organizacja Narodowo-Kulturalna
Autonomia „Dom Polski” (prezes – Daniel Gorbaczow);
5) Mineralne Wody. Stawropolska Organizacja Regionalna Polskie
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Wolność” (prezes – Aleksander
Masłowski);
6) Moskwa. Moskiewska Organizacja Polonijna „Jedność”.
– Piotr Fomiczew, Aida Rusinowa, Anna Sołtys.
7) Noworosyjsk. Filia Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej Polskie
Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność” (prezes – Jerzy Bal); Boris
Kamiński;
8) Perm. Permska Regionalna Organizacja „Polskie Centrum Narodowo-
Kulturalne” (prezes – Helena Konuchowa);
9) Petersburg. Regionalna Społeczna Organizacja „Kongres Polaków w
Sankt Petersburgu” (prezes – Lilia Szyszko)
10)
Rostów nad Donem. Rostowska Organizacja Miejska Narodowo-
Kulturalna Autonomia „Związek Polaków Donu” (wiceprezes – Natalia
Miszyna);
11)
Saratów. Saratowska Regionalna Organizacja „Polskie Centrum
Narodowo-Kulturalne „Polonia” (prezes – Antoni Kuzniecow); Irena
Sergejewa;
12)
Soczi. Filia Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej Polskie Centrum
Narodowo-Kulturalne „Jedność” (prezes – Igor Janowski);
13)
Ufa. Regionalna Organizacja „Centrum Polskiej Kultury i Oświaty
„Odrodzenie” Republiki Baszkortostan (prezes – Maryna Sadykowa-
Lisowska);
14)
Władywostok. Dom Polski – przedstawiciel organizacji – Lubow
Tałutis
15)
Włodzimierz. Centrum Kultury Polskiej (prezes – Aleksy
Dobronrawow);
16)
Wołgograd. Wołgogradzka Miejska Organizacja „Wspólnota Kultury
Polskiej „Nowa Kropla” (prezes – Wiktor Szechowcow, wiceprezes –
Oksana Łysikowa);
17) Redaktor naczelny Portalu Polonii Rosji «Polonia-Rosja.ru» Jan Karbownicki.

 

Każda okazja kontaktu z krajem przodków jest dla Polonusów ogromnym przeżyciem. Święto Niepodległości, to okazja, by wspomnieć jak duży wkład w jej odzyskanie miała Polonia, także ta na Wschodzie. Przez 123 lata Polski nie było na mapach. Jednak dzięki działaniom Polaków rozrzuconym po świecie Naród przetrwał, a z nim odrodziła się Polska. To właśnie IV Dywizjon Strzelców Polskich generała Żeligowskiego – jedynej polskiej formacji wojskowej w Rosji, powrócił w 1918 roku ze sztandarem, do odradzającej się Polski. Polacy zamieszkujący Rosję z niezwykłym pietyzmem dbają o pielęgnowanie historii i narodowych tradycji w swoich rodzinach. O potrzebie tożsamości narodowej, a przede wszystkim nauce języka polskiego mówiła pani Zabłocka przedstawicielka Polskiej Macierzy Szkolnej w Rosji.
Warto przy okazji zacytować słowa marszałka Józefa Piłsudskiego:” Naród, który traci pamięć przestaje być narodem, staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”. Stąd, głównym celem organizacji polonijnych jest promocja polskiego języka i kultury poprzez wydawanie periodyków i książek , organizowanie koncertów i konferencji naukowych. Polacy w Rosji aktywnie włączają się we współpracę z instytucjami i organizacjami w Polsce. Prezes Sielicki podziękował Staroście Koneckiemu za zaangażowanie i możliwość kontynuacji współpracy z krasnodarską Polonią.
Dzięki takim inicjatywom Polacy w Rosji mają możliwość wspólnego przeżywania najważniejszych wydarzeń i bycia bliżej ukochanego kraju. Interesujący i obfitujący w wyjątkowe doznania emocjonalne most internetowy zakończono pieśnią patriotyczną „Marsz, Marsz Polonia”.

 

Opracowała: Agnieszka Krakowiak
fot. arch. Starostwo Powiatowe w Końskich