15 września 2020 roku, w Dzień Wojska Polskiego i Wniebowzięta Maryi Panny odbył się wyjazd przedstawicieli SROS «PNKC «Polonia» do wsi Idołga Rejonu Tatiszczewskiego Obwodu Saratowskiego.

 

W pobliżu tego miejsca w czasach II wojny światowej w latach 1941-1942 znajdował się obóz treningowy dla żołnierzy armii Andersa (5-ej dywizji piechoty 2-go Polskiego korpusu). Tutaj na wiejskim cmentarzu zostali pochowani Polacy, którzy w tym okresie umarli z zimna, wycieńczenia i chorób. Niestety, cmentarz katolicki w Saratowie został zburzony przez komunistów, dlatego groby żołnierzy w Igołdze są po dziś dzień jedynym znanym pochówkiem Polaków na terenie Obwodu Saratowskiego.

 

Zimna, nietypowa dla tej pory roku pogoda wszakże nie pokrzyżowała nam planów i dzięki organizatorowi Eliaszowi Żadajewowi wszystkim udało się dostać do miejsca. Po przyjeździe mogiła zbiorowa została posprzątana przez polonijnych aktywistów (Irena Siergiejew, Aleksy Bitucki, Dymitr Cerpento, Oleg Gryzłow, Aleksander Derugin) oraz uczestnicy wyjazdu złożyli kwiaty na grobie wojowników.

 

Organizator wyjazdu Eliasz Żadajew po polsku powiedział o wydarzeniach, które działy się pod Warszawą 100 lat temu, o połączeniu czasów odzyskania niepodległości z wybuchem II wojny światowej i losach Polaków, którzy wstąpili do armii Andersa. On zaproponował członkom Polonii Saratowa przyjeżdżać tu w tym dniu corocznie. Ta oferta została przyjęta przez obecnych.

 

Prezes Antoni Kuzniecow opowiadał o historii kształtowania polskich sił zbrojnych w ZSRR i ich udziale w walkach II wojny światowej. Również on poruszył temat współpracy SROS «PNKC «Polonia» z władzami Obwodu Saratowskiego, dotyczącej upamiętnienia imion pochowanych tu żołnierzy polskich.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji 15.08.2020, a zwłaszcza okazujemy docenianie dla Dymitra Cerpento za pomoc w organizacji wyjazdu.

 

Publikacja została przygotowana przez Eliasza Żadajewa

 

Саратовские поляки почтили память солдат армии Андерса.

 

15 августа 2020, в День Войска Польского и Вознесения Девы Марии, состоялся выезд представителей СРОО «ПНКЦ «Полония» в с. Идолга Татищевского района Саратовской области. Данное место известно тем, что в этом районе в 1941-1942 годах формировалась 5 пехотная дивизия 2-го Польского корпуса (Армии Андерса), здесь на местном кладбище в братской могиле лежат польские военнослужащие, умершие в тренировочном лагере в период подготовки войск.

 

К сожалению, католическое кладбище в Саратове было уничтожено в период коммунизма, поэтому братская могила в с. Идолга на сегодняшний день является единственным известным нам воинским захоронением поляков в Саратовской области.

 

Холодная погода, нехарактерная для летнего сезона, не помешала нашим планам, и, благодаря организатору мероприятия Илье Жадаеву, все желающие смогли успешно добраться до места.

 

По прибытию на кладбище активисты польской общины Ирина Сергеева (Каменская), Дмитрий Церпенто, Алексей Битюцкий, Александр Дерюгин, Андрей Нечаев и Олег Грызлов выполнили уход за братской могилой и возложили цветы погибшим воинам.

 

Организатор мероприятия Илья Жадаев выступил с речью на польском языке, посвященной переломным событиям в судьбе польского народа, произошедшим ровно 100 лет назад, в которой подчеркнул связь времен. По предложению Ильи собравшимися было принято единогласное решение проводить данное мероприятие ежегодно.

 

Председатель СРОО «ПНКЦ «Полония» Антон Кузнецов рассказал присутствующим об истории создания польских военных частей в СССР и их роли в сражениях Второй мировой войны. Он также обрисовал ход взаимодействия СРОО «ПНКЦ «Полония» с местными органами власти по увековечению памяти польских солдат, похороненных в Саратовской области.

 

Благодарим всех участников субботнего выезда, а также выражаем особую благодарность Дмитрию Церпенто за обеспечение транспортом нашей группы!

 

Материал подготовил Илья Жадаев