Portal polonia-rosja.ru  pragnie serdecznie podziękować Panu Igorowi Szablajewowi-Litwiakowi za wsparcie pieniężne domeny i serwisu Portalu na kolejny 2021 rok.

Pana  pomoc jest dla nas bardzo cenna, ponieważ utrzymanie domeny to jest sprawa podstawowej potrzeby, załatwienie której gwarantuje nam owocną i skuteczną współpracę z rodakami z Rosji w ciągu następnego roku.

Takie inicjatywy napawają nas optymizmem, pozwalają pozytywnie spojrzeć na trudną rzeczywistość i wierzyć, że dzięki takim postawom, mamy szansę na wyjście z każdego kryzysu.

Jeszcze raz w imieniu administracji oraz wszystkich użytkowników Portalu  serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe.

                                                                                                                                                  Pan Igor Szablajew-Litwiakow

Портал polonia-rosja.ru  выражает сердечную благодарность г-ну Игорю Анатольевичу Шаблаеву-Литвякову за финансовую помощь в оплате домена и сервиса Портала на 2021 год.

Ваша помощь, уважаемый Игорь Анатольевич, для нас очень ценна. Благодаря Вашей финансовой поддержке мы гарантированно сможем и дальше сотрудничать с нашими земляками в России в течение следующего календарного года.

Инициативы, подобные Вашей, наполняют нас оптимизмом, позволяют нам с надеждой смотреть на трудную действительность и верить, что благодаря таким людям, как Вы, у всех нас есть шанс выйти с честью из любой кризисной ситуации.

От имени администрации Портала и всех его пользователей еще раз сердечно благодарим Вас за оказанную финансовую помощь!

                                                                                                                                         Семья Шаблаевых-Литвяковых